Zgodovina

Zgodovina

Zgodovina naše šole se pričenja s prvo generacijo, ki je zaključila šolanje junija 1951. leta. Šola je bila ustanovljena leta 1949 kot dvoletna administrativna šola. Zaradi izrednega zanimanja in številnih želja po vpisu se je leta 1961 združila z zavodom Administrativni tečaji v Šolski center za vzgojo pisarniških kadrov. To je bil zelo pomemben dogodek za razvoj administrativnih poklicev. Oče vseh teh prizadevanj in uspehov je bil nedvomno ravnatelj in kasneje direktor Drago Christof.

Kmalu so se pričeli tudi enoletni Višji administrativni tečaji, namenjeni izobraževanju višjega administrativnega kadra, ki naj bi bil sposoben za samostojno vodenje in organiziranje obsežnejše pisarniške administracije. Že leta 1962 se prične na Centru štiriletno izobraževanje za administrativnega tehnika, dvoletna Administrativna šola pa se je preimenovala v Stenodaktilografsko šolo.

Z uvedbo usmerjenega izobraževanja se je Center leta 1982 preimenoval v Srednjo upravno administrativno šolo z dvoletnim programom Administrativni manipulant in Administrator ter štiriletnim programom Upravni (administrativni) tehnik.

Da bi sledili hitremu razvoju in novim potrebam, smo v devetdesetih letih zamenjali dve in triletna administrativna programa s tri in petletnim programom Podjetniškega poslovanja. Le tega smo ponovno posodobili v triletni program ADMINISTRATOR, z možnostjo nadaljevanja šolanja do izobrazbe Ekonomskega tehnika/PTI. Program Upravni tehnik smo leta 2000 prenovili in vključili v nov, izjemno sodoben program EKONOMSKI TEHNIK. Od šolskega leta 2008/09 izobražujemo ponovno prenovljene programe Ekonomskega tehnika, Administratorja in Ekonomskega tehnika/PTI, ki imajo strokovne module in več praktičnega izobraževanja.

 

Zgodovina, SUAŠ Ljubljana

U Lublan pr šestic …………….. ali 50 let

Smo generacija 1969-1973 (leta 1973 smo bile 4. a) vaše šole – takratne Upravno administrativne šole v okviru Šolskega centra za vzgojo pisarniških kadrov.

Letos je minilo 50 let od opravljene mature. Srečujemo se vsakih nekaj let. Letos pa je posebno jubilejno leto, zato smo  odločile, da se oglasimo vaši oz. naši bivši šoli – profesorjem in dijakom. Letos smo  se v novembru srečale U Lublan pr šestic.

50 let je dolga doba in veliko stvari se je spremenilo v naših življenjih. Še vedno pa imamo lepe spomine na tista najstniška leta, ko smo obiskovale  vašo šolo, takrat so bili prostori v 4.nadstropju na Poljanski cesti. Istočasno je potekalo tudi 2-letno izobraževanje.

Ko smo končale srednjo  šolo, so nekatere nadaljevale izobraževanje naprej, nekatere šele kasneje ob delu, nekatere so se takoj zaposlile. Opravljale smo seveda zelo različna dela na različnih vsebinskih področjih.

Bile smo iz različnih krajev od Postojne, Idrije, Novega mesta do  Kamnika, in drugih…..  pa seveda tudi Ljubljančanke.  »Vozačice«  so stanovale v DAČ-u, takrat smo domu tako rekle (Dom Anice Černejeve), ki je  bil poleg šole.  V isti zgradbi kot UAŠ je bila tudi Srednja trgovska šola in  Srednja aranžerska šola.  Že takrat je obstajala prostorska stiska.

Vsaka od nas ima v svojem spominu kakšen poseben dogodek. Vse pa se strinjamo, da smo  toliko let nazaj  imele prijateljski odnos, ni bilo prepirov, šikaniranj, nagajanja, žaljenja, preklinjanja, zato imamo čas šolanja v lepem spominu. Seveda smo tudi me včasih ušpičile kakšno neumnost in pri tem tvorno sodelovale.

Nekaj stvari  je danes  precej drugačnih:  šolo so obiskovala le dekleta, ni bilo nalakiranih nohtov, ni bilo pretirano kratkih kril, glavna predmeta sta bila stenografija in strojepisje (vsa 4 leta),  kasneje pa še Fono in stenodaktilografija. Popisale smo veliko stenografskih  zvezkov.    Danes v dobi moderne tehnologije to ni več potrebno, marsikdo še ni slišal za stenografijo.   Nismo imeli telovadnice, športna vzgoja se je izvajala v avli šole,  na betonski ploščadi pred šolo, na Ljubljanskem gradu, na Golovcu. Jedilnice  oz. kuhinje ni bilo.

Računalnikov še ni bilo, zato smo se učile  10-prstno  tipkati  na pisalne stroje (še ne električne), ki so  vidni tudi na  fotografiij iz  tistega časa. Pri urah strojepisja smo se učile tako, da nam je profesorica narekovala: »in a, in b, in c….«. to je še v živem spominu.   Seveda ni  bilo mobitelov, ni bilo interneta ipd…., ampak vse potrebne informacije so se vseeno  uspešno  širile na druge načine.

Srečujemo se vsakih nekaj let. Letos smo sklenile, da se bomo odslej srečevale vsako leto.

Druženje je bilo prijetno in z veliko smeha, barve naših las so postale svetlejše, naravnih barv. Imamo druge priimke, imamo otroke, vnuke.  Vse smo že upokojenke. Nekatere se  zdaj ukvarjajo s planinarjenjem, folkloro, pojejo v pevskih zborih,  hodijo v naravo, kolesarijo, plavajo, telovadijo,  obiskujejo opero, pomagajo v raznih športnih in upokojenskih društvih  in čas  nam vsem prehitro teče.

Ravno letos nas ni bilo na srečanju veliko, saj so imele nekatere obveznosti, nekaj pa jih je zbolelo.

Toliko o naši generaciji.

In za konec  vam  sporočamo:

Mlada leta prehitro minejo. Uživajte življenje, ohranjajte  prijetne medsebojne odnose, bodite solidarni, in  ob tem SE TUDI PRIDNO UČITE, ker vam  znanja in izobrazbe ne more vzeti nihče, je pa nujno za  zaposlitev oz. življenje. 

Spoštovano vodstvo šole, profesorski zbor in dijaki/nje, NAJ VAS OBJEMA ZDRAVJE IN SREČA

                                            SUAŠ   GENERACIJA  1969-1973

Skip to content