Zdravnik – zobozdravnik

Dijaki imajo zdravnika šole, ki je odgovoren za izvedbo preventivnega programa.

Preventivni zdravstveni pregledi dijakov se izvajajo v 1. in 3. letniku.
Izostanke od pouka zaradi bolezni do enega tedna in pouka športne vzgoje do 14 dni po bolezni opravičujejo starši.
Za daljšo odsotnost izda opravičila osebni zdravnik šole ali izbrani osebni zdravnik dijaka.

ŠOLSKI DISPANZER

Zdravstveni dom Ljubljana
Dispanzer za zdravstveno varstvo otrok, šolarjev in mladostnikov
Metelkova ulica 9
Ljubljana

Telefon: 01 47 23 812

Zdravnik:  Jona Rakuš dr. med, spec. pediatrije

Srednja medicinska sestra:  Sanja Birk
 

Dijaki imajo zagotovljenega tudi
ŠOLSKEGA ZOBOZDRAVNIKA

Osnovna šola Ledina
Komenskega 19
Ljubljana
Telefon: 01 43 44 904

Zobozdravnica: Alenka Ivančič, dr. stom.

Skip to content