SUAŠ JE ZAKONfacebookSUAŠ JE ZAKONfacebook

SUAŠ Ljubljana

Vpis v izredno izobraževanje

 • Vaši podatki

 • Podatki o dosedanjem izobraževanju
 • Seznanjem sem:
  • v primeru preselitve moram šoli sporočiti nov naslov. Prav tako moram šolo obvestit o morebitni spremembi naslova elektronske pošte in telefonske številke,
  • da za priznavanje opravljenih obveznosti pri posameznem izobraževalnem programu lahko uveljavljam vsa dosedanja srednješolska spričevala,
  • da pridem sklep o priznavanju izpitov osebno prevzeti v mesecu decembru 2020 v pisarno referata v času uradnih ur, ki so objavljene na spletni strani šole – izredno izobraževanje,
  • da šola organizira redne konzultacije (urnik je objavljen na spletni strani šole – izredno izobraževanje).
 •