SUAŠ Ljubljana

Vpis

Vpis v 1. letnik generacije 2019/20

Spoštovani!

Veseli nas, da ste se odločili postati naš dijak SUAŠ Ljubljana. Vabimo vas, da nam za vaš vpis prinesete naslednje dokumente:

ORIGINALNO SPRIČEVALO
o končanem 9. razredu (na vpogled);

FOTOKOPIJO SPRIČEVALA
o končanem 9. razredu, ki jo bomo zadržali;

OSEBNI DOKUMENT;

DAVČNO ŠTEVILKO.


Zgoraj omenjene dokumente prinesite na Srednjo upravno administrativno šolo Ljubljana, Zdravstvena pot 10, Ljubljana v

sredo, 19. 6. 2019,
DOPOLDNE
od 8:00 do 11:00 ure

ali pa


POPOLDNE
od 15:00 do 16:30 ure.

V primeru, da ne boste imeli pozitivnega spričevala, vas prosimo, da se vseeno zglasite in bomo naredili predvpis. Spričevalo boste prinesli naknadno in šele takrat boste tudi vpisani.

V spričevalu zaključnega razreda vam želimo čim več lepih ocen. Prepričani smo, da boste kot dijak SUAŠ lahko poleg želene izobrazbe pridobili tudi veliko lepih izkušenj in prijateljev.

Za dodatne informacije smo vam na voljo v referatu za dijake vsak dan od 10.00 do 13.00, po telefonu 01 431 93 78 ali na e-naslovu info@suaslj.com.

Če ste bili v osnovni šoli prepoznani kot nadarjeni ali boste imeli odločbo dijaka s posebni potrebami, vas prosimo, da na vpis prinesete ustrezno dokumentacijo oz. nas ob vpisu s tem seznanite.

Lep pozdrav!

Ravnatelj
Dušan VodebVpisujemo v 3 izobraževalne programe:
ADMINISTRATOR, EKONOMSKI TEHNIK in EKONOMSKI TEHNIK – PTI
.

OMEJITEV VPISA

Po izkušnjah iz prejšnjih let ne predvidevamo omejitve vpisa, če pa bo prijavljenih preveč učencev, bo Svet Srednje upravno administrativne šole ob soglasju MIZKŠ sprejel sklep o omejitvi vpisa.

V kolikor pa bo vendarle prišlo do omejenega vpisa, bomo izbrane in s tem tudi vpisane učence kakor tudi tiste, ki niso bili izbrani, obvestili 26. junija 2019 na šolski oglasni deski. Istočasno bomo učence, ki niso bili izbrani na našo šolo, seznanili o prostih vpisnih mestih in zbirali njihove namere glede na ponujene možnosti do 28. junija 2019. Rezultati 2. kroga bodo objavljeni tudi na šolski oglasni deski.

Kandidati, ki bodo sprejeti v 2. krogu izbirnega postopka se morajo vpisati najkasneje do 2. julija  2019 do 14. ure.

PRIJAVA ZA VPIS V EKONOMSKI TEHNIK-PTI oz. +2

Za vpis v ekonomski tehnik PTI bomo prijave sprejemali do 17. maja 2019. Od 24. maja 2019 bostelahko na spletni strani MIZKŠ spremljali stanje števila prijav po posameznih programih PTI po Sloveniji. Na osnovi tega lahko prijavljeni dijaki na lastno željo prenesejo prijavo v drug program PTI – izobraževanja, do 6. junija 2019.

Vse dodatne informacije v zvezi z vpisom lahko dobite pri šolski svetovalni službi, g. VESNI HUMAR in gospe VIDI HUDNIK. Oglasite se lahko osebno, nas pokličete po telefonu 01 231 71 67 oz. 01 434 45 28 in 01 431 93 78 ali pošljete elektronsko pošto na naslov vesna.humar@suaslj.com oz. na naslov vida.hudnik@sualj.com .