SUAŠ JE ZAKONfacebookSUAŠ JE ZAKONfacebook

SUAŠ Ljubljana

Vpis

 

VPIS V 1. LETNIK GENERACIJE 2020/21

Spoštovani!

Veseli nas, da ste se odločili postati naš dijak SUAŠ Ljubljana.

Pri nas se lahko vpišete v 3 izobraževalne programe:

 

KDAJ IN KAKO SE VPISATI?

Izpolniti morate Prijavo za vpis v začetni letnik srednje šole in jo oddate na svoji osnovni šoli. Dijaki, ki ste med šolskim letom opustili šolanje na srednji šoli, se lahko ponovno prijavite za vpis v 1. letnik: izpolnjeno prijavo oddajte na osnovni šoli, ki ste jo obiskovali, oziroma jo prinesite na našo šolo.

Prijavnice bomo sprejemali do 2. aprila 2020. Po končanem prijavnem roku bo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ) javno objavilo številčno stanje prijav za vpis v srednje šole za šolsko leto 2020/21 (do 8. aprila 2020). Učenci, ki se boste prijavili za vpis v rednem roku in se boste na podlagi informacij o številu prijav na posamezni šoli ali zaradi drugih razlogov želeli prijaviti na drugo srednjo šolo, oziroma v drug program, lahko do 23. aprila 2020 dvignete prijavo in jo prenesete.

Neuspešni dijaki 1. letnikov drugih srednjih šol, ki se želijo preusmeriti in ponovno vpisati v 1. letnik (na šole brez omejitve vpisa) in učenci, ki so se zadnje šolsko leto izobraževali v tujini, se lahko prijavite do 3. junija 2020.

 

PRIJAVA ZA VPIS V EKONOMSKI TEHNIK-PTI oz. +2

Za vpis v ekonomski tehnik PTI bomo prijave sprejemali do 18. maja 2020. Od 25. maja 2020 boste lahko na spletni strani MIZŠ spremljali stanje števila prijav po posameznih programih PTI po Sloveniji. Na osnovi tega lahko prijavljeni dijaki na lastno željo prenesejo prijavo v drug program PTI – izobraževanja, do 8. junija 2020.

 

Dokumente za vpis bomo sprejemali med 16. in 19. junijem 2020.

Vabimo vas, da nam za vaš vpis prinesete naslednje dokumente:

ORIGINALNO SPRIČEVALO
o končanem 9. razredu (na vpogled);

FOTOKOPIJO SPRIČEVALA
o končanem 9. razredu, ki jo bomo zadržali;

OSEBNI DOKUMENT;

DAVČNO ŠTEVILKO.

Zgoraj omenjene dokumente prinesite na Srednjo upravno administrativno šolo Ljubljana, Zdravstvena pot 10, Ljubljana.

 

Če ste bili v osnovni šoli prepoznani kot nadarjeni ali boste imeli odločbo dijaka s posebni potrebami, vas prosimo, da na vpis prinesete ustrezno dokumentacijo oz. nas ob vpisu s tem seznanite.

V primeru, da ne boste imeli pozitivnega spričevala, vas prosimo, da se vseeno zglasite in bomo naredili predvpis. Spričevalo boste prinesli naknadno in šele takrat boste tudi vpisani.

 

OMEJITEV VPISA
Po izkušnjah iz prejšnjih let ne predvidevamo omejitve vpisa, če pa bo prijavljenih preveč učencev, bo Svet Srednje upravno administrativne šole ob soglasju MIZŠ sprejel sklep o omejitvi vpisa.

Za dodatne informacije smo vam na voljo v referatu za dijake vsak dan od 10.00 do 13.00, po telefonu 01 431 93 78 ali na e-naslovu info@suaslj.com. Prav tako vam je na voljo šolska svetovalna delavka, ga. Vesna HUMAR, na telefonski številki 01 231 71 67 oz. 01 434 45 28 ali na e-naslovu vesna.humar@suaslj.com.

SPREMLJAJTE NAS NA INSTAGRAMU IN FACEBOOKU

V spričevalu zaključnega razreda vam želimo čim več lepih ocen. Prepričani smo, da boste kot dijak SUAŠ lahko poleg želene izobrazbe pridobili tudi veliko lepih izkušenj in prijateljev.

 

Lep pozdrav!

Ravnatelj
Dušan Vodeb