Krožki in interesne dejavnosti v letošnjem šolskem letu

NAPOVED KROŽKOV IN INTERESNIH DEJAVNOSTI ZA LETOŠNJE ŠOLSKO LETO   MENTOR NAZIV KROŽKA TERMIN (po dogovorih s profesorji) IPAVEC, JURJEVEC FILMSKI KROŽEK TOMAŽ PROŠEK FOTO KROŽEK TOMAŽ PROŠEK PROMETNI KROŽEK...