SUAŠ Ljubljana

SREDNJA UPRAVNO ADMINISTRATIVNA ŠOLA

Svet staršev

Vsak razred ima svojega predstavnika v svetu staršev.

Sestanka sveta staršev bosta:

V ponedeljek, 15. januarja 2018 ob 16.00 uri

V sredo, 4. aprila 2018 ob 16.00 uri