SUAŠ JE ZAKONfacebookSUAŠ JE ZAKONfacebook

SUAŠ Ljubljana

Svet staršev

Vsak razred ima svojega predstavnika v svetu staršev.

Sestanka sveta staršev bosta:

V ponedeljek, 15. januarja 2018 ob 16.00 uri

V torek, 7. maja 2019 ob 16.00 uri