SUAŠ Ljubljana

Šolski koledar

S poukom pričnemo v ponedeljek, 3. septembra 2018.

Zadnji dan pouka je za dijake zaključnih letnikov 20. 5. 2019.
Organizirane priprave na poklicno maturo ali zaključni izpit se štejejo kot pouk in so za dijake
obvezne in bodo potekale od 21. 5. do 24. 5. 2019.
21. 5. 2019 je podelitev spričeval zaključnim letnikom.
Vsi ostali dijaki končajo pouk 24. 6. 2019, ko je podelitev spričeval.


Ocenjevalna obdobja

Vsi dijaki imajo dve ocenjevalni obdobji:

Obdobje Trajanje
I. od 01. 09. 2018 do 15. 01. 2019
II. od 16. 01. 2019 do 21. 05. 2019 za zaključne letnike
od 16. 01. 2019 do 24. 06. 2019 za vse nezaključne letnike


Pouka prosti dnevi

jesenske počitnice od 29. 10. 2018 do 02. 11. 2018
novoletne počitnice od 25. 12. 2018 do 02. 01. 2019
Prešernov dan, slovenski kulturni praznik 08. 02. 2019
zimske počitnice od 25. 02. 2019 do 01. 03. 2019
velikonočni ponedeljek 22. 04. 2019
prvomajske počitnice od 27. 04. 2019 do 02. 05. 2019
dan šole – pouka prosto določeno naknadno

Ostali pomembni datumi, nadomeščanja, delovne sobote, športni dnevi

Informativni dan 15. 02. 2019
Informativni dan 16. 02. 2019
Informativa 2018
Maturantski ples
Zaključna prireditev – Aqualuna Olimje


Delovne sobote

pouk (nadomeščanje prostega dne 24. 12. 2018) 29. 09. 2018
Informativni dan 16. 02. 2019
pouk (nadomeščanje prostega dne 03. 05. 2019) 11. 05. 2019

Dopolnilni izpiti za dijake

Dijaki zaključnih letnikov lahko enkrat izboljšujejo oceno pri predmetu ob koncu šolskega leta z dopolnilnim izpitom, ki bo 27. 05. 2019.
Koledar poklicne mature

Povezava do datumov poklicne mature, ki jo opravljajo dijaki 4. letnikov programa ET in 2. letnikov programa ET-PTI (5. letniki).