SUAŠ JE ZAKONfacebookSUAŠ JE ZAKONfacebook

SUAŠ Ljubljana

Šolski koledar

Popravni in predmetni izpiti

Priprave na popravne in predmetne izpite bodo v torek, 30. 6. in sredo, 1.7. 2020 od 9.00 do 11.00 ure.

Popravni izpiti bodo v četrtek, 2.7. 2020, petek, 3.7.2020 in ponedeljek, 6.7.2020, ob 9.00 uri. V kolikor ste s profesorjem dogovorjeni drugače, velja dogovorjen termin.

Razpored bo objavljen naknadno.

V petek, 26.6. in ponedeljek, 29.6.2020 bodo šolska vrata zaprta

S poukom pričnemo v četrtek, 2. septembra 2019. Zadnji dan pouka je za dijake zaključnih letnikov 22. 5. 2020. Organizirane priprave na poklicno maturo ali zaključni izpit se štejejo kot pouk. 25. 5. 2020 je podelitev spričeval zaključnim letnikom. Vsi ostali dijaki končajo pouk 24. 6. 2020, ko je podelitev spričeval.

Ocenjevalna obdobja

Vsi dijaki imajo dve ocenjevalni obdobji:
Obdobje Trajanje
I. od 02. 09. 2020 do 15. 01. 2020
II. od 16. 01. 2020 do 22. 05. 2020 za zaključne letnike
od 16. 01. 2020 do 23. 06. 2020 za vse nezaključne letnike

Pouka prosti dnevi

jesenske počitnice od 28. 10. 2019 do 1. 11. 2019
novoletne počitnice od 25. 12. 2019 do 2. 1. 2020
Pouka prosto nadomeščeno z Informativa 3. 1. 2020 25. 1. 2020
zimske počitnice od 17. 2. 2020 do 21. 2. 2020
velikonočni ponedeljek     13. 4. 2020
prvomajske počitnice od 28. 4. 2020 do 2. 5. 2020
dan šole – pouka prosto     Določeno naknadno

Delovne sobote

Informativa 25. 1. 2020
Informativni dan 15. 2. 2020

Ostali pomembni datumi

Informativni dan 14. in 15. 2. 2020
Informativa 2020  24. in 25. 1. 2020
Maturantski ples 12. 3. 2020
Zaključna prireditev – Aqualuna Olimje 25. 5. 2020

Dopolnilni izpiti

Dijaki zaključnih letnikov lahko enkrat izboljšujejo oceno pri predmetu ob koncu šolskega leta z dopolnilnim izpitom, ki bo 28. 5. 2020. Za seznanitev z datumi zaključnega izpita, poklicne mature in ostalih izpitov spremljajte spletno stran šole www.suaslj.com.