Sistematski pregledi

Dijaki imajo zdravnika šole, ki je odgovoren za izvedbo preventivnega programa. Preventivni zdravstveni pregledi dijakov se izvajajo v 1. in 3. letniku.

Izostanke od pouka zaradi bolezni do enega tedna in pouka športne vzgoje do 14 dni po bolezni opravičujejo starši.

Za daljšo odsotnost izda opravičila osebni zdravnik šole ali izbrani osebni zdravnik dijaka.

ŠOLSKI DISPANZER

Zdravstveni dom Ljubljana

Dispanzer za zdravstveno varstvo otrok, šolarjev in mladostnikov:

Metelkova ulica 9

Ljubljana

Telefon: 01/47 23 812

Zdravnik: Jona Rakuš, dr. med., spec. pediatrije

ŠOLSKI   ZOBOZDRAVNIK

Osnovna šola Ledina

Komenskega 19

Ljubljana

Telefon: 01/43 44 904

Zobozdravnica: Alenka Ivančič, dr. stom.

Dijaki na dan sistematskega pregleda nimajo pouka. Razredniki dijakom razdelijo vprašalnike, ki jih morajo dijaki izpolniti pri osebnem zdravniku. Na sistematski pregled dijaki prinesejo potrjene zdravstvene kartice, cepilne knjižice ter izpolnjene vprašalnike.
Dopoldanski pregled se za prvo polovico razreda (po abecednem redu) prične ob 7.15, za drugo polovico pa ob 9.30.

Dijaki se na sistematski pregled javijo v šolskem dispanzerju ZD Center, Metelkova 9, pritličje desno.

Skip to content