SUAŠ Ljubljana

SREDNJA UPRAVNO ADMINISTRATIVNA ŠOLA

Sistematski pregledi

Sistematski zdravstveni pregledi dijakov se izvajajo v 1. in 3. letniku.

Dijaki na dan sistematskega pregleda nimajo pouka. Razredniki dijakom razdelijo vprašalnike, ki jih morajo dijaki izpolniti pri osebnem zdravniku. Na sistematski pregled dijaki prinesejo potrjene zdravstvene kartice, cepilne knjižice ter izpolnjene vprašalnike.
Dopoldanski pregled se za prvo polovico razreda (po abecednem redu) prične ob 7.15, za drugo polovico pa ob 9.30.

Dijaki se na sistematski pregled javijo v šolskem dispanzerju ZD Center, Metelkova 9, pritličje desno.
Razredniki se lahko po pregledu o splošnem zdravstvenem stanju dijakov pozanimajo na tel.: 01/47 23 812 (dr. Mojca Pisanski).