SUAŠ Ljubljana

SREDNJA UPRAVNO ADMINISTRATIVNA ŠOLA

Roditeljski sestanki in skupne govorilne ure

Oddelki in razredi:

Številka pomeni letnik, ki ga dijak obiskuje.

Prva črka:

– A pomeni program: Administrator

– E pomeni program: Ekonomski tehnik.

– P pomeni program: Poklicno tehnično izobraževanje – Ekonomski tehnik PTI

Druga črka pomeni oddelek in je lahko: a, b, c, d.

ADM pomeni program Administrator
ET pomeni ekonomski tehnik in
PTI pomeni ekonomski tehnik PTI – poklicno tehničnega izobraževanja

Razpored roditeljskih sestankov in skupnih govorilnih ur
Datum Oblika Ura
četrtek, 6. september 2018 Roditeljski sestanki –
Skupne govorilne ure vseh učiteljev
16.30
17.00 do 18.00
sreda, 17. oktober 2018 Skupne govorilne ure vseh učiteljev 16.00 do 18.00
torek, 6. november 2018 Skupne govorilne ure vseh učiteljev 16.00 do 18.00
ponedeljek, 3. december 2018 Skupne govorilne ure vseh učiteljev 16.00 do 18.00
torek, 15. januar 2019 Roditeljski sestanki –
Skupne govorilne ure vseh učiteljev
17.00
16.00 do 18.00
sreda, 13. marec 2019 Skupne govorilne ure vseh učiteljev 16.00 do 18.00
četrtek, 4. april 2019 Roditeljski sestanki –
Skupne govorilne ure vseh učiteljev
17.00
16.00 do 18.00
Torek, 7. maj 2019 Skupne govorilne ure vseh učiteljev 16.00 do 18.00

Razpored razredov za roditeljske sestanke po učilnicah boste izvedeli na šoli.
Na dan roditeljskih sestankov imajo vsi učitelji skupne govorilne ure.

Govorilne ure imajo učitelji vsak teden. Razpored prejmejo starši na prvem roditeljskem sestanku in je objavljen na spletni strani šole.

Na roditeljskih sestankih in govorilnih urah učitelj seznani starše z odsotnostjo dijaka, ocenami, pohvalami, vzgojnimi ukrepi in drugimi informacijami.

Opravičevanje odsotnosti poteka v tesnem sodelovanju med starši in razrednikom. O načinu opravičevanja se boste dogovorili z razrednikom na prvem roditeljskem sestanku (osebno, telefonsko, pisno, e-pošta).