Roditeljski sestanki in skupne govorilne ure

Okvirni razpored roditeljskih sestankov in skupnih govorilnih ur:

Datum Oblika Ura
30. november 2022 (sreda) Skupne govorilne ure vseh učiteljev ali Zoom z razredniki 16.00 do 17.00
16. januar 2023 (ponedeljek) Roditeljski sestanki ali Zoom 16.30
Skupne govorilne ure vseh učiteljev 16.00 do 17.30
11. april 2023 (torek) Skupne govorilne ure vseh učiteljev 16.00 do 17.30

Morebitne spremembe bodo objavljene na spletni strani šole www.suaslj.com.

Govorilne ure imajo učitelji vsak teden. Razpored prejmejo starši na prvem roditeljskem sestanku in je objavljen na spletni strani šole.

Na roditeljskih sestankih in govorilnih urah učitelj seznani starše z odsotnostjo dijaka, ocenami, pohvalami, vzgojnimi ukrepi in drugimi informacijami.

V vsakem razredu imajo starši svojega predstavnika v svetu staršev.

Razpored razredov za roditeljske sestanke po učilnicah boste izvedeli na šoli.
Na dan roditeljskih sestankov imajo vsi učitelji skupne govorilne ure.

Govorilne ure imajo učitelji vsak teden. Razpored prejmejo starši na prvem roditeljskem sestanku in je objavljen na spletni strani šole.

Na roditeljskih sestankih in govorilnih urah učitelj seznani starše z odsotnostjo dijaka, ocenami, pohvalami, vzgojnimi ukrepi in drugimi informacijami.

Opravičevanje odsotnosti poteka v tesnem sodelovanju med starši in razrednikom. O načinu opravičevanja se boste dogovorili z razrednikom na prvem roditeljskem sestanku (osebno, telefonsko, pisno, e-pošta).

Skip to content