SUAŠ JE ZAKONfacebookSUAŠ JE ZAKONfacebook

SUAŠ Ljubljana

Profesorji


Na naši šoli se zavedamo pomembnosti dobre komunikacije med profesorji, dijaki in starši, zato je obisk na govorilnih urah vedno dobrodošel. Govorilne ure imajo profesorji vsak teden.


Govorilne ure v šolskem letu 2019/2020

BAJRAMOVIĆ Edina

Petek, 10.30  – 11.15

BALER PETROVIĆ David

Ponedeljek, 12.10 – 12.55

BLATNIK Katja

Sreda, 10.30 – 11.15

BREGANT MUHA Zdenka

Ponedeljek, 10.30 – 11.15

ČAS Branko

Ponedeljek, 11.20 – 12.05

FILIPIČ Karmen

Četrtek, 11.20 – 12.05

GLUHODEDOV Janez

Sreda, 11.20 – 12.05

GROBOVŠEK Tina

Petek, 10.30 – 11.15

GRUŠOVNIK Saša

Ponedeljek, 8.50 – 9.35

HORVAT  Sara

Ponedeljek, 10.30 – 11.15

IPAVEC  Maja

Petek, 10.30 – 11.15

JOVANOSKI Krste

Ponedeljek, 10.30 – 11.15

JURJEVEC Tatjana

Petek, 11.20 – 12.05

JUVAN Samo

Torek, 11.20 – 12.05

KITIĆ Dane

Sreda, 10.30 – 11.15

KOVAČIČ Matjaž

Petek, 11.20 – 12.05

LORGER Branko

Četrtek, 8.50 – 9.35

MIHELČIČ Andreja

Torek, 10.30 – 11.15

MIKLIČ Simona

Petek, 10.30 – 11.15

MOHAR Rok

Ponedeljek, 11.20 – 12.05

NOSE Smiljana

Torek, 10.30 – 11.15

OMAN  Katarina

Sreda, 10.30 – 11.15

PODOBNIK Slavka

Petek, 11.20 – 12.05

PREVODNIK Tatjana

Torek, 10.30 – 11.15

PROŠEK Tomaž

Petek, 11.20 – 12.05

RECEK Andreja

Torek, 11.20 – 12.05

REZO Ivanka

Ponedeljek, 9.40 – 10.25

ROZMAN Marko

Četrtek, 11.20 – 12.05

SCOZZAI Stina

Petek, 9.40 – 10.25

SLANA  Alenka

Petek, 9.40 – 10.25

ŠEŠKO Vera

Četrtek, 10.30 – 11.15

ZUPANČIČ Samo

Četrtek, 11.20 – 12.05

ŽGALIN  Iztok

Torek. 11.20 – 12.05