Pogoji za pridobitev subvencionirane prehrane

Spoštovani starši,

Dne 1. septembra 2014 je pričela veljati novela Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, ki na novo ureja šolsko malico dijakov srednjih šol.
Bistvena novost je, da ne bo več treba vlagati vloge za subvencijo malice pri Centru za socialno delo, če bo družina na dan 1. septembra razpolagala z odločbo o otroškem dodatku ali državni štipendiji za dijaka.

Višina subvencije je odvisna od povprečnega mesečnega dohodka na člana družine.
– če ta znaša do 42% neto povprečne plače v R Sloveniji, bo dijak upravičen do brezplačne malice,
– če znaša nad 42% in do 53% povprečne plače v R Sloveniji, bo dijak upravičen do subvencije v višini 70% cene malice,
– če znaša nad 53% do 64% neto povprečne plače v R Sloveniji, bo dijak upravičen do subvencije v višini 40% cene malice.

Cena malice za posameznega dijaka bo torej določena s strani države v skladu s pripadajočo subvencijo.

Če družina na dan 1. septembra ne bo razpolagala z odločbo o državni štipendiji ali otroškem dodatku, naj pri centru za socialno delo med počitnicami vloži eno od teh vlog ali pa na novem obrazcu vlogo za subvencijo malice. Dijaki oziroma njihovi starši oziroma skrbniki (v nadaljevanju starši) pa morajo v šoli na malico dijaka prijaviti s prijavnico. Prijavnico morajo izpolniti tudi tisti, ki malice ne bodo naročili.

Subvencija malice se prizna za obdobje enega šolskega leta.

Izpolnjeno prijavnico oddajte na šoli najkasneje do 6. septembra.
Vsa dodatna pojasnila lahko dobite v referatu za dijake.

Za sodelovanje se vam lepo zahvaljujemo. Želimo vam uspešen začetek šolskega leta.

Ravnatelj
Dušan Vodeb

Skip to content