SUAŠ JE ZAKONfacebookSUAŠ JE ZAKONfacebook

SUAŠ Ljubljana

Opremljenost

Čeprav ima stavba, v kateri prebivamo, pestro zgodovino in je častitljive starosti pa jo vsako leto posodabljamo. Zadnja pridobitev je večnamenska dvorana Glej, v kateri deluje šolska knjižnica, v njej je tudi nova šolska menza  (kjer dijaki lahko dobijo topel obrok), računalniško opremljeno središče in tudi prireditvena dvorana.

Dvorana Glej s knjižnico

Imamo 5 računalniških učilnic z dostopom do interneta, kjer lahko vsak dijak dela za svojim računalnikom. Tudi učilnice so računalniško podprte (računalnik, projektor, projekcijsko platno, internet), kar omogoča sodoben in pester pouk.

Vhod v telovadnico

V neposredni bližini šole (na oddaljenosti 15 metrov) je sodobna športna dvorana, v kateri poteka pouk športne vzgoje. Imamo sodoben fitnes in posebno dvorano opremljeno za učenje plesa, za aerobiko ali sproščanje. 50 metrov od šole je tudi zunanji športni park z atletsko stezo in igriščem za igre z žogo.

Plesna dvorana v telovadnici

INTERNET

Opremljenost šole z informacijsko tehnologijo je dobra.

Dvorana Glej

Vsi računalniki na šoli (preko 130) imajo dostop do interneta preko hitre optične povezave.

Imamo računalniško središče s 25 računalniki povezanimi v internet, dvema velikima LCD zaslonoma in ozvočenjem. Vse to lahko dijaki uporabljajo v svojem prostem času.

Računalniško opremljena učilnica 45