SUAŠ JE ZAKONfacebookSUAŠ JE ZAKONfacebook

SUAŠ Ljubljana

Naravoslovni predmeti

Naravoslovni predmeti

MATEMATIKE vam verjetno ni potrebno posebej predstavljati. Povemo vam le, da je ta predmet na naši šoli zastavljen tako, da vam zagotovi predvsem dvoje: izziv in občutek uspeha. Prizadevamo si, da si ob uspešnem reševanju matematičnih problemov pridobite samozavest in vam je zato matematika prijetna izkušnja.

NARAVOSLOVJE, KEMIJA IN BIOLOGIJA so že v osnovi zanimivi predmeti. Posebno radi boste mikroskopirali npr. tekstilna vlakna, izdelovali kozmetične emulzije in se posvečali raziskovalnemu delu. Z referati boste vadili javno nastopanje. Prizadevamo si, da bi razvili pravilen odnos do narave in do svoje naravne dediščine.