Koledar zaključnih izpitov

Zaključni izpit opravljajo dijaki smeri Administrator, ki so uspešno končali zaključni letnik in so opravili druge s programom določene obveznosti.

Podrobni razporedi zaključnih izpitov bodo objavljeni na oglasni deski in na šolski spletni strani. Z navodili v zvezi z zaključnimi izpiti bo dijake in sodelavce seznanil tajnik šolske komisije za zaključne izpite Janez Gluhodedov.


Zaključni izpit obsega izpit iz:
1. Slovenščine, ki se opravlja ustno in pisno,
2. Izdelek oziroma storitev in zagovor.


Dijaki dobijo navodila za pripravo na zaključni izpit pri profesorjih, ki jih učijo slovenščino in praktični pouk.

Dijak, ki je v zaključnem letniku pri slovenščini dosegel oceno odlično, je pri zaključnem izpitu oproščen opravljanja tega izpita.

ROKOVNIK ZAKLJUČNEGA IZPITA

Spomladanski rok

Slovenščina – pisni izpit

6. junij 2023 ob 9:00

Slovenščina – ustni izpit

7. junij 2023 ob 8:00

Izdelek oz. storitev in zagovor

14. junij 2023 ob 8:00

Jesenski rok

Slovenščina – pisni izpit

23. avgust 2023 ob 9:00

Slovenščina – ustni izpit

24. avgust 2023 ob 9:00

Izdelek oz. storitev in zagovor

25. avgust 2023 ob 9:00

Skip to content