SUAŠ JE ZAKONfacebookSUAŠ JE ZAKONfacebook

SUAŠ Ljubljana

Koledar zaključnih izpitov

KOLEDAR ZAKLJUČNIH IZPITOV ZA LETO 2021/22

Podrobni razporedi zaključnih izpitov bodo objavljeni na oglasni deski in na šolski spletni strani. Z navodili v zvezi z zaključnimi izpiti bo dijake in sodelavce seznanil tajnik šolske komisije za zaključne izpite Janez Gluhodedov. 


SPOMLADANSKI IZPITNI ROK

Slovenščina – pisni izpit 6. 6. 2022, ob 9.00

Slovenščina – ustni izpit 7. 6. 2022, ob 8.00

Izdelek oz. storitev in zagovor 9. 6. 2022, ob 10.30


JESENSKI IZPITNI ROK

Slovenščina – pisni izpit 23. 8. 2022, ob 9.00

Slovenščina – ustni izpit 24. 8. 2022, ob 8.00

Izdelek oz. storitev in zagovor 25. 8. 2022, ob 8.00