SUAŠ JE ZAKONfacebookSUAŠ JE ZAKONfacebook

SUAŠ Ljubljana

Koledar zaključnih izpitov

Zaključni izpit opravljajo dijaki smeri Administrator, ki so uspešno končali zaključni letnik in so opravili druge s programom določene obveznosti.

Podrobni razporedi zaključnih izpitov bodo objavljeni na oglasni deski in na šolski spletni strani. Z navodili v zvezi z zaključnimi izpiti bo dijake in sodelavce seznanil tajnik šolske komisije za zaključne izpite Janez Gluhodedov.

Zaključni izpit obsega izpit iz:
1. Slovenščine, ki se opravlja ustno in pisno,
2. Izdelek oziroma storitev in zagovor.

Dijaki dobijo navodila za pripravo na zaključni izpit pri profesorjih, ki jih učijo slovenščino in praktični pouk.

Dijak, ki je v zaključnem letniku pri slovenščini dosegel oceno odlično, je pri zaključnem izpitu oproščen opravljanja tega izpita.

Koledar zaključnih izpitov:

JESENSKI (AVGUSTOVSKI) IZPITNI ROK

Slovenščina – pisni izpit 26. 8. 2019
Slovenščina – ustni izpit 27. –  30. 8. 2019
Izdelek oz. storitev in zagovor 27. –  30. 8. 2019