SUAŠ JE ZAKONfacebookSUAŠ JE ZAKONfacebook

SUAŠ Ljubljana

Koledar zaključnih izpitov

KOLEDAR ZAKLJUČNEGA IZPITA ZA LETO 2020/21

Podrobni razporedi zaključnih izpitov bodo objavljeni na oglasni deski in na šolski spletni strani. Z navodili v zvezi z zaključnimi izpiti bo dijake in sodelavce seznanil tajnik šolske komisije za zaključne izpite Janez Gluhodedov.

SPOMLADANSKI IZPITNI ROK

Slovenščina – pisni izpit 7. 6. 2021, ob 9.00 v uč. 5

Slovenščina – ustni izpit 9. 6. 2021, ob 8.00 v uč. UK2

Izdelek oz. storitev in zagovor 10. 6. 2021, ob 8.00 v uč. UK2

JESENSKI IZPITNI ROK

Slovenščina – pisni izpit 24. 8. 2021

Slovenščina – ustni izpit 25. 8. 2021

Izdelek oz. storitev in zagovor 26. 8. 2021


Rezultati in podelitev spričeval

Seznanitev z rezultati zaključnega izpita

bo v četrtek, 24. junija 2021 ob 9.30 v učilnici 36,

podelitev spričeval zaključnega izpita

pa ob 10.00 v spodnji dvorani Glej.