SUAŠ JE ZAKONfacebookSUAŠ JE ZAKONfacebook

SUAŠ Ljubljana

Koledar poklicne mature

Datumi za jesenski rok poklicne mature

  • 24. 8. 2022 sreda pisno SLOVENŠČINA
  • 25. 8. 2022 četrtek pisno MATEMATIKA ustno ANGLEŠČINA ob 8.00
  • 26. 8. 2022 petek pisno ANGLEŠČINA ustno MATEMATIKA ob 8.00
  • 29. 8. 2022 ponedeljek ustno SLOVENŠČINA ob 8.00
  • 30. 8. 2022 torek PROJEKTNE NALOGE
  • 31. 8. 2022 sreda pisno GOSPODARSTVO
  • 1. 9. 2022 četrtek ustno GOSPODARSTVO ob 11.00
  • 9. 9. 2022 petek razglasitev rezultatov

Na dan pisnega izpita morate biti ob 8.20 pred šolo. Ob 8.20 vstopite v šolo in na oglasni deski pogledate, v katero učilnico ste razporejeni. Ob 8.30 greste v izpitne prostore. Na vratih učilnice pogledate sedežni red in zasedete Vam določeno mesto. Natanko ob 9.00 se začne pisanje izpita. Ne zamujajte, ker bi s tem motili potek izpita in sebe prikrajšali za navodila in čas pisanja.

S seboj morate imeti uradni osebni dokument in pripomočke, ki so dovoljeni pri pisanju posameznih izpitov. Elektronskih naprav v šolo ne smete prinašati. Pri angleščini ne pozabite slovarja, pri matematiki in gospodarstvu pa kalkulatorja.

Natančen razpored kandidatov po učilnicah in komisijah bo objavljen na oglasni deski šole.

12. avgust 2022
Zadnji rok za pisno zahtevo po vpogledu v izpitno dokumentacijo na šoli.

KOLEDAR POKLICNE MATURE Pravno zavezujoč, brez napak in sproti ažuriran koledar POM je objavljen na spletni strani RIC-a na naslovu http://www.ric.si/poklicna_matura/maturitetni_koledar/, zato predlagamo, da ga redno spremljate.

 

OBVESTILO ZAKLJUČNIM LETNIKOM
Prosimo preberite sporočilo maturantom, objavljeno na spletnih straneh RIC-a: povezava:
https://www.ric.si/sporocila/2020033015212179/.

 

Na dan pisnega izpita morate biti ob 8.20 pred šolo. Ob 8.20 vstopite v šolo in na oglasni deski pogledate, v katero učilnico ste razporejeni. Ob 8.30 greste v izpitne prostore. Na vratih učilnice pogledate sedežni red in zasedete Vam določeno mesto. Natanko ob 9.00 se začne pisanje izpita. Ne zamujajte, ker bi s tem motili potek izpita in sebe prikrajšali za navodila in čas pisanja.

 

S seboj morate imeti uradni osebni dokument in pripomočke, ki so dovoljeni pri pisanju posameznih izpitov. Elektronskih naprav v šolo ne smete prinašati. Pri angleščini ne pozabite slovarja, pri matematiki in gospodarstvu pa kalkulatorja. 

Natančen razpored kandidatov po učilnicah in komisijah, bo objavljen na oglasni deski šole.

 

Na spletni strani https://www.ric.si/poklicna_matura/splosne_informacije/ si preberite pravilnik o poklicni maturi.

Vse zaključne letnike pozivamo, da natančno preberete postopek izvedbe poklicne mature.

Spomladanski izpitni rok poklicne mature 2022

V času od 28. 05. do 22. 06. 2022 bodo na SUAŠ Ljubljana potekali pisni in ustni izpiti poklicne mature. Pisni izpiti se z navodili pričnejo ob 8.30 uri, s pisanjem pa ob 9. 00 uri. Vsi ustni izpiti se pričnejo ob 9.00 uri.

 

PISNI IZPITI

Sobota, 28. 05. 2022
ANGLEŠČINA
– pisni izpit

 

Ponedeljek, 30. 05. 2022
SLOVENŠČINA – pisni izpit

 

Sobota, 04. 06.  2022
MATEMATIKA
 – pisni izpit

 

Četrtek, 09. 06. 2022
GOSPODARSTVO
 – pisni izpit

 

 

USTNI IZPITI

Od 13. do 17. junija 2022
Ustni izpiti in četrti predmet

OPOMBA: V skladu z Okvirnim koledarjem splošne in poklicne mature lahko šola le izjemoma organizira ustne izpite 4. junija in 11. junija 2022.

6. julij 2022
Seznanitev kandidatov z uspehom pri poklicni maturi

9. julij 2022
Zadnji rok za pisno zahtevo po vpogledu v izpitno dokumentacijo na šoli.

Ustni zagovori bodo potekali po individualnem urniku, ki ste ga prijeli po elektronski pošti.

KOLEDAR POKLICNE MATURE Pravno zavezujoč, brez napak in sproti ažuriran koledar POM je objavljen na spletni strani RIC-a na naslovu http://www.ric.si/poklicna_matura/maturitetni_koledar/, zato predlagamo, da ga redno spremljate.

OBVESTILO ZAKLJUČNIM LETNIKOM
Prosimo preberite sporočilo maturantom, objavljeno na spletnih straneh RIC-a: povezava: https://www.ric.si/sporocila/2020033015212179/

Na spletni strani https://www.ric.si/poklicna_matura/splosne_informacije/ si preberite pravilnik o poklicni maturi.

Vse zaključne letnike pozivamo, da natančno preberete postopek izvedbe poklicne mature.

USTNI IZPITI

Ustni izpiti in projektno delo (četrti predmet) od 14. 6. do 23. 6.

 Vsi izpiti se pričnejo ob 8.00 uri, učilnice bodo znane na dan izpita.

 

 

Ponedeljek 14. 6. 2021

Torek

15. 6. 2021

Sreda

16. 6. 2021

Četrtek

17. 6. 2021

Petek

18. 6. 2021

Ponedeljek 21. 6. 2021

4. EA

 

SLO

Horvat

 

 

ANG Filipič

MAT Bajramović

GPO

Miklič

4. EB

 

SLO

Recek

 

 

ANG Slana

MAT Čas

GPO

Žgalin

4. EC

SLO

Horvat

 

 

ANG Slana

MAT Čas

 

GPO

Blatnik

2. PA

SLO

Šeško

 

ANG

Kurešepi

 

MAT Bajramović

GPO

Jurjevec

IOD

SLO

Maver

 

ANG Slana

MAT Rozman

 

GPO Zalar

 

7. 7. 2021 Seznanitev kandidatov z uspehom na PM

10. 7. 2021 Zadnji rok za pisno zahtevo po vpogledu v izpitno dokumentacijo na šoli

Rokovnik za izdelavo projekte naloge

Spoštovane maturantke in maturanti,

v nadaljevanju objavljamo predlagani rokovnik za izdelavo projektne naloge, ki jo morate izdelati in zagovarjati v sklopu četrte izpitne enote na POM. Za podrobnejša navodila glede oddaje dokumentacije in izdelave naloge ter prezentacije se obrnite na mentorja.

ROKOVNIK:

 – oddaja spremljajoče dokumentacije mentorju

 – mentorji oddajo dokumentacijo tajniku poklicne mature

 – dijaki oddajo osnutek naloge, kazalo in predvidene vire mentorju

 – dijaki oddajo nalogo mentorju v prvo branje (lahko brez teoretičnega dela)

 – dijaki oddajo nalogo mentorju v drugo branje (napisana v celoti)

 – dokončna oddaja naloge v dveh izvodih

do zagovora – priprava PP prezentacije, posvetovanje z mentorjem

Uspešno delo!

Maja Ipavec,
tajnica poklicne mature