SUAŠ Ljubljana

Koledar poklicne mature

KOLEDAR POKLICNE MATURE objavljen na naši spletni strani je informativne narave. Pravno zavezujoč, brez napak in sproti ažuriran koledar POM je objavljen na spletni strani RIC-a na naslovu http://www.ric.si/poklicna_matura/maturitetni_koledar/, zato predlagamo, da ga redno spremljate.

Jesenski izpitni rok poklicne mature 2019

V času od 24. avgusta do 4. septembra 2019 bodo na SUAŠ Ljubljana potekali pisni in ustni izpiti poklicne mature.

6. julij 2019
Zadnji rok za prijavo kandidatov na šoli

14. avgust 2019
Zadnji rok za prijavo kandidatov iz upravičenih razlogov

20. avgust 2019
Zadnji rok za pisno odjavo kandidatov na šoli

24. avgust 2019
Slovenščina (ali italijanščina ali madžarščina) – pisni izpit

26. avgust 2019
Matematika – pisni izpit

28. avgust 2019
Angleščina, Nemščina, Slovenščina kot drugi jezik ali italijanščina kot tuji in drugi jezik – pisni izpit

30. avgust 2019
2. predmet – pisni izpit

Od 24. avgusta do 4. septembra 2019

Ustni izpiti in 4. predmet

9. september 2019
Seznanitev kandidatov z uspehom pri poklicni maturi

12. september 2019
Zadnji rok za pisno zahtevo po vpogledu v izpitno dokumentacijo na šoli

Na dan pisnega izpita morate biti ob 8.20 pred šolo. Ob 8.20 vstopite v šolo in na oglasni deski pogledate, v katero učilnico ste razporejeni. Ob 8.30 greste v izpitne prostore. Na vratih učilnice pogledate sedežni red in zasedete Vam določeno mesto. Natanko ob 9.00 se začne pisanje izpita. Ne zamujajte, ker bi s tem motili potek izpita in sebe prikrajšali za navodila in čas pisanja.

S seboj morate imeti uradni osebni dokument in pripomočke, ki so dovoljeni pri pisanju posameznih izpitov. Pri angleščini ne pozabite slovarja, pri matematiki in gospodarstvu pa kalkulatorja.

Razpored pisnih izpitov poklicne mature:

  Predmet   Datum   Ura
  slovenščina     sobota, 24. 8. 2019     ob 9.00
  matematika       ponedeljek, 26. 8. 2019     ob 9.00
angleščina   sreda, 28. 8. 2019     ob 9.00
  gospodarstvo     petek, 30. 8. 2019     ob 9.00

Razpored ustnih izpitov poklicne mature:

Predmet Datum Ura
angleščina ponedeljek, 26. 8. 2019 ob 8. 00
slovenščina torek, 27. 8. 2019 ob 8.00
matematika sreda, 28. 8. 2019 ob 8.00
projektne naloge četrtek,  29. 8. 2019 ob 8.00
  gospodarstvo   ponedeljek, 2. 9. 2019 ob 10.00

Na dan pisnega izpita morate biti ob 8.20 pred šolo. Ob 8.20 vstopite v šolo in na oglasni deski pogledate, v katero učilnico ste razporejeni. Ob 8.30 greste v izpitne prostore. Na vratih učilnice pogledate sedežni red in zasedete Vam določeno mesto. Natanko ob 9.00 se začne pisanje izpita. Ne zamujajte, ker bi s tem motili potek izpita in sebe prikrajšali za navodila in čas pisanja.

S seboj morate imeti uradni osebni dokument in pripomočke, ki so dovoljeni pri pisanju posameznih izpitov. Pri angleščini ne pozabite slovarja, pri matematiki in gospodarstvu pa kalkulatorja.

Natančen razpored kandidatov po učilnicah in komisijah bo objavljen na oglasni deski v šoli.


Rokovnik za izdelavo projekte naloge

Spoštovane maturantke in maturanti,

v nadaljevanju objavljamo predlagani rokovnik za izdelavo projektne naloge, ki jo morate izdelati in zagovarjati v sklopu četrte izpitne enote na POM. Za podrobnejša navodila glede oddaje dokumentacije in izdelave naloge ter prezentacije se obrnite na mentorja.

ROKOVNIK:

21. 10.  – oddaja spremljajoče dokumentacije mentorju

22. 10. – mentorji oddajo dokumentacijo tajniku poklicne mature

30. 11. – dijaki oddajo osnutek naloge, kazalo in predvidene vire mentorju

17. 1. – dijaki oddajo nalogo mentorju v prvo branje (lahko brez teoretičnega dela)

10. 3. – dijaki oddajo nalogo mentorju v drugo branje (napisana v celoti)

25. 4. – dokončna oddaja naloge v dveh izvodih

do zagovora – priprava PP prezentacije, posvetovanje z mentorjem

Uspešno delo!

Maja Ipavec