SUAŠ JE ZAKONfacebookSUAŠ JE ZAKONfacebook

SUAŠ Ljubljana

Koledar poklicne mature

KOLEDAR POKLICNE MATURE objavljen na naši spletni strani je informativne narave. Pravno zavezujoč, brez napak in sproti ažuriran koledar POM je objavljen na spletni strani RIC-a na naslovu http://www.ric.si/poklicna_matura/maturitetni_koledar/, zato predlagamo, da ga redno spremljate.

Spomladanski izpitni rok poklicne mature 2020

V času od 30. 5. do 23. 6. 2020 bodo na SUAŠ Ljubljana potekali pisni in ustni izpiti poklicne mature.

Sobota, 30. 5. 2020
Angleščina – pisni izpit

Ponedeljek, 1. 6. 2020
Slovenščina(ali italijanščinaali madžarščina) – pisni izpit

Sobota, 6. 6.  2020
Matematika – pisni izpit

Četrtek, 11. 6. 2020
Gospodarstvo – pisni izpit

Od 13. 6.  do 23. 6. 2020
Ustni izpiti in 4. Predmet (Projektne naloge z zagovorom)

7. 7. 2020 Seznanitev kandidatov z uspehom na PM

10. 7. 2020 Zadnji rok za pisno zahtevo po vpogledu v izpitno dokumentacijo 
Seznanitev kandidatov z uspehom pri poklicni maturi

Na dan pisnega izpita morate biti ob 8.20 pred šolo. Ob 8.20 vstopite v šolo in na oglasni deski pogledate, v katero učilnico ste razporejeni. Ob 8.30 greste v izpitne prostore. Na vratih učilnice pogledate sedežni red in zasedete Vam določeno mesto. Natanko ob 9.00 se začne pisanje izpita. Ne zamujajte, ker bi s tem motili potek izpita in sebe prikrajšali za navodila in čas pisanja.

S seboj morate imeti uradni osebni dokument in pripomočke, ki so dovoljeni pri pisanju posameznih izpitov. Pri angleščini ne pozabite slovarja, pri matematiki in gospodarstvu pa kalkulatorja.

Razpored pisnih izpitov poklicne mature:

  Predmet   Datum   Ura
  angleščina     sobota, 30. 5. 2020

  ob 9.00

  slovenščina     ponedeljek, 1. 6.  2020     ob 9.00

                            matematika

 sobota, 6. 6. 2020     ob 9.00
  gospodarstvo     četrtek, 11. 6. 2020     ob 9.00


Natančen razpored kandidatov po učilnicah in komisijah bo objavljen na oglasni deski v šoli.


Rokovnik za izdelavo projekte naloge

Spoštovane maturantke in maturanti,

v nadaljevanju objavljamo predlagani rokovnik za izdelavo projektne naloge, ki jo morate izdelati in zagovarjati v sklopu četrte izpitne enote na POM. Za podrobnejša navodila glede oddaje dokumentacije in izdelave naloge ter prezentacije se obrnite na mentorja.

ROKOVNIK:

21. 10.  – oddaja spremljajoče dokumentacije mentorju

22. 10. – mentorji oddajo dokumentacijo tajniku poklicne mature

30. 11. – dijaki oddajo osnutek naloge, kazalo in predvidene vire mentorju

17. 1. – dijaki oddajo nalogo mentorju v prvo branje (lahko brez teoretičnega dela)

10. 3. – dijaki oddajo nalogo mentorju v drugo branje (napisana v celoti)

25. 4. – dokončna oddaja naloge v dveh izvodih

do zagovora – priprava PP prezentacije, posvetovanje z mentorjem

Uspešno delo!

Maja Ipavec