SUAŠ JE ZAKONfacebookSUAŠ JE ZAKONfacebook

SUAŠ Ljubljana

Koledar poklicne mature

KOLEDAR POKLICNE MATURE Pravno zavezujoč, brez napak in sproti ažuriran koledar POM je objavljen na spletni strani RIC-a na naslovu http://www.ric.si/poklicna_matura/maturitetni_koledar/, zato predlagamo, da ga redno spremljate.

OBVESTILO ZAKLJUČNIM LETNIKOM
Prosimo preberite sporočilo maturantom, objavljeno na spletnih straneh RIC-a: povezava: https://www.ric.si/sporocila/2020033015212179/

Na dan pisnega izpita morate biti ob 8.20 pred šolo. Ob 8.20 vstopite v šolo in na oglasni deski pogledate, v katero učilnico ste razporejeni. Ob 8.30 greste v izpitne prostore. Na vratih učilnice pogledate sedežni red in zasedete Vam določeno mesto. Natanko ob 9.00 se začne pisanje izpita. Ne zamujajte, ker bi s tem motili potek izpita in sebe prikrajšali za navodila in čas pisanja.

S seboj morate imeti uradni osebni dokument in pripomočke, ki so dovoljeni pri pisanju posameznih izpitov. Elektronskih naprav v šolo ne smete prinašati. Pri angleščini ne pozabite slovarja, pri matematiki in gospodarstvu pa kalkulatorja. 

Natančen razpored kandidatov po učilnicah in komisijah bo objavljen na oglasni deski šole.

Na spletni strani https://www.ric.si/poklicna_matura/splosne_informacije/ si preberite pravilnik o poklicni maturi.

Vse zaključne letnike pozivamo, da natančno preberete postopek izvedbe poklicne mature.

Zimski izpitni rok poklicne mature 2020

V času od 01. 02. do 13. 02. 2021 bodo na SUAŠ Ljubljana potekali pisni in ustni izpiti poklicne mature. Pisni izpiti se z navodili pričnejo ob 8.30 uri, s pisanjem pa ob 9. 00 uri. Vsi ustni izpiti se pričnejo ob 9.00 uri.

PISNI IZPITI

Ponedeljek, 01. 02. 2021
Slovenščina (ali italijanščina ali madžarščina) – pisni izpit

Torek, 02. 02. 2021
Matematika – pisni izpit

Torek, 02. 02.  2021
Angleščina – pisni izpit

Sreda, 03. 02. 2021
Gospodarstvo – pisni izpit

USTNI IZPITI

4. 2. 2021; četrtek: slovenski jezik

5. 2. 2021; petek: matematika/angleščina

9. 2. 2021; torek: gospodarstvo

10. 2. 2012; sreda: projektna naloga z zagovorom

3. 3. 2021 Seznanitev kandidatov z uspehom na PM

6. 3. 2020 Zadnji rok za pisno zahtevo po vpogledu v izpitno dokumentacijo

Rokovnik za izdelavo projekte naloge

Spoštovane maturantke in maturanti,

v nadaljevanju objavljamo predlagani rokovnik za izdelavo projektne naloge, ki jo morate izdelati in zagovarjati v sklopu četrte izpitne enote na POM. Za podrobnejša navodila glede oddaje dokumentacije in izdelave naloge ter prezentacije se obrnite na mentorja.

ROKOVNIK:

 – oddaja spremljajoče dokumentacije mentorju

 – mentorji oddajo dokumentacijo tajniku poklicne mature

 – dijaki oddajo osnutek naloge, kazalo in predvidene vire mentorju

 – dijaki oddajo nalogo mentorju v prvo branje (lahko brez teoretičnega dela)

 – dijaki oddajo nalogo mentorju v drugo branje (napisana v celoti)

 – dokončna oddaja naloge v dveh izvodih

do zagovora – priprava PP prezentacije, posvetovanje z mentorjem

Uspešno delo!

Maja Ipavec,
tajnica poklicne mature