SUAŠ Ljubljana

SREDNJA UPRAVNO ADMINISTRATIVNA ŠOLA

Koledar poklicne mature

KOLEDAR POKLICNE MATURE objavljen na naši spletni strani je informativne narave. Pravno zavezujoč, brez napak in sproti ažuriran koledar POM je objavljen na spletni strani RIC-a na naslovu http://www.ric.si/poklicna_matura/maturitetni_koledar/, zato predlagamo, da ga redno spremljate.

Zimski izpitni rok poklicne mature 2019

V času od 1. februarja – 5. februarja 2019 bodo potekali pisni izpiti poklicne mature.

Na dan pisnega izpita morate biti ob 8.20 pred šolo. Ob 8.20 vstopite v šolo in na oglasni deski pogledate, v katero učilnico ste razporejeni. Ob 8.30 greste v izpitne prostore. Na vratih učilnice pogledate sedežni red in zasedete Vam določeno mesto. Natanko ob 9.00 se začne pisanje izpita. Ne zamujajte, ker bi s tem motili potek izpita in sebe prikrajšali za navodila in čas pisanja.

S seboj morate imeti uradni osebni dokument in pripomočke, ki so dovoljeni pri pisanju posameznih izpitov. Pri angleščini ne pozabite slovarja, pri matematiki in gospodarstvu pa kalkulatorja.

Razpored pisnih izpitov poklicne mature:

 Predmet  Datum  Ura
 Slovenščina   Petek, 1. 2. 2019 Ob 8.30
 Gospodarstvo  Ponedeljek, 4. 2. 2019  Ob 8.30
 Matematika   Torek, 5. 2. 2019   Ob 8.30 
 Angleščina  Torek, 5. 2. 2019 Ob 8.30

Razpored ustnih izpitov poklicne mature:

Predmet Datum Ura
Slovenščina Sreda, 6. 2. 2019 Ob 8.30
Projektne naloge Četrtek, 7. 2. 2019 Ob 8.00
Gospodarstvo Torek, 12. 2. 2019 Ob 11.00
Angleščina Sreda, 13. 2. 2019 Ob 13.00
Matematika Sreda, 13. 2. 2019 Ob 10.30

Ljubljana, 30.1.2019

Spomladanski izpitni rok poklicne mature 2019

15. november 2018
Rok za oddajo predprijave

30. marec 2019
Zadnji rok za prijavo kandidatov na šoli

19. maj 2019
Zadnji rok za naknadno prijavo kandidatov iz upravičenih razlogov

25. maj 2019
Zadnji rok za pisno odjavo kandidatov na šoli

29. maj 2019
Slovenščina (ali italijanščina ali madžarščina) – pisni izpit

1. junij 2019
Angleščina – pisni izpit

6. junij 2019
Nemščina – pisni izpit

8. junij 2019
Matematika – pisni izpit

11. junij 2019
2. predmet – pisni izpit

12. junij 2019
Slovenščina kot drugi jezik ali italijanščina kot tuji in drugi jezik – pisni izpit

Od 13. do 22. junija 2019
Ustni izpiti in 4. predmet
OPOMBA: V skladu z Okvirnim koledarjem spolšne in poklicne mature lahko šola le izjemoma organizira ustne izpite 1. junija in 8. junija 2019.

5. julij 2019
Seznanitev kandidatov z uspehom pri poklicni maturi

8. julij 2019
Zadnji rok za pisno zahtevo po vpogledu v izpitno dokumentacijo na šoli

Jesenski izpitni rok poklicne mature 2019

6. julij 2019
Zadnji rok za prijavo kandidatov na šoli

14. avgust 2019
Zadnji rok za prijavo kandidatov iz upravičenih razlogov

20. avgust 2019
Zadnji rok za pisno odjavo kandidatov na šoli

24. avgust 2019
Slovenščina (ali italijanščina ali madžarščina) – pisni izpit

26. avgust 2019
Matematika – pisni izpit

28. avgust 2019
Angleščina, Nemščina, Slovenščina kot drugi jezik ali italijanščina kot tuji in drugi jezik – pisni izpit

30. avgust 2019
2. predmet – pisni izpit

Od 24. avgusta do 4. septembra 2019

Ustni izpiti in 4. predmet

9. september 2019
Seznanitev kandidatov z uspehom pri poklicni maturi

12. september 2019
Zadnji rok za pisno zahtevo po vpogledu v izpitno dokumentacijo na šoli

Rokovnik za izdelavo projekte naloge

Spoštovane maturantke in maturanti,

v nadaljevanju objavljamo predlagani rokovnik za izdelavo projektne naloge, ki jo morate izdelati in zagovarjati v sklopu četrte izpitne enote na POM. Za podrobnejša navodila glede oddaje dokumentacije in izdelave naloge ter prezentacije se obrnite na mentorja.

ROKOVNIK:

21. 10.  – oddaja spremljajoče dokumentacije mentorju

22. 10. – mentorji oddajo dokumentacijo tajniku poklicne mature

30. 11. – dijaki oddajo osnutek naloge, kazalo in predvidene vire mentorju

17. 1. – dijaki oddajo nalogo mentorju v prvo branje (lahko brez teoretičnega dela)

10. 3. – dijaki oddajo nalogo mentorju v drugo branje (napisana v celoti)

25. 4. – dokončna oddaja naloge v dveh izvodih

do zagovora – priprava PP prezentacije, posvetovanje z mentorjem

Uspešno delo!

Maja Ipavec