Knjižnica

Knjižnica, SUAŠ LjubljanaKnjižničarka: Sara Horvat

Knjižnica na SUAŠ je umeščena v središče šole, kjer se dijaki največ zadržujejo, in se ponaša s prelepo čitalnico, ki nudi poleg miru tudi enkraten pogled. Dejavnosti knjižnice so podobne tistim v drugih šolskih knjižnicah, dijake pa pritegnemo tudi s tematskimi in avtorskimi razstavami dijakov. V šolski knjižnici se dijaki učijo izdelati raziskovalno nalogo, sodelujejo v debatah na prebrane teme ali pa kar iščejo nasvete na vprašanja, ki tarejo mladostnike. Nekatere učne ure pa potekajo kar v knjižnici. Kdor si želi spočiti od vsakdanjih nalog, pa v čitalnici lista in bere knjige ali revije, tako da številnim dijakom in dijakinjam pomeni knjižnica tudi zatočišče pred vsakdanjimi napetostmi v šoli in doma. Knjižnica tudi preko internih informacijskih poti sproti obvešča bralce o novih in najbolj branih knjigah. Na ta način vpliva na širjenje bralne in informacijske pismenosti. V knjižnici je več kot 7600 knjižničnih enot, od tega večinoma knjižnega gradiva, nekaj gradiva pa je tudi na ostalih nosilcih. Približno polovico gradiva je leposlovja, ostalo pa so predvsem enciklopedije, slovarji, atlasi, leksikoni in strokovno gradivo. Na voljo je tudi veliko serijskih publikacij, ki podpirajo strokovno usmeritev šole. V knjižnici so zbrane tudi seminarske, projektne in raziskovalne naloge dijakov, ki so jih izdelali za poklicno maturo ali pa so z njimi sodelovali na tekmovanjih. Del tega gradiva je na voljo profesorjem v predmetnih aktivih, ostalo gradivo pa je v knjižnici.

V šolsko knjižnico so vpisani vsi profesorji in dijaki. Smo pridruženi član Cobissa, uporabljamo pa novi program Win Knj, ki nam omogoča spletno knjižnico OPAC in s tem javno dostopnost kataloga aktivnega dela knjižnične zbirke knjižnice (pregled naslovov, izposojenega gradiva, možnosti podaljšanja gradiva, rezervacij…), kar naredi knjižnico še bolj privlačno in uporabno, s tem pa tudi ustreza pogojem za izvajanje knjižnične dejavnosti.

Povezava do gradiva prek spleta

UČBENIŠKI SKLAD

Na šoli deluje učbeniški sklad, ki dijakom posoja učbenike. Na voljo imamo okoli 7000 enot učbenikov, ki so potrebni pri pouku, in dodatnih naslovov. Izposoja učbenikov se plača, izposojnina za enoletno uporabo znaša eno tretjino cene posameznega učbenika v knjigarni. Dijak si lahko izposodi cel komplet učbenikov za letnik ali pa posamezne naslove. Tako je za dijaka in njegovo družino ugodneje, če si iz sklada izposodi predvsem tiste učbenike, ki jih bo uporabljal samo eno leto. Ima pa tudi možnost, da na koncu šolskega leta, ko mora učbenike vrniti v sklad, nekatere naslove, ki jih bo uporabljal več let, od šole odkupi.

Skip to content