Izredno izobraževanje – Zadnji izpitni roki za šolsko leto 2018/2019

Zadnji izpitni roki za šolsko leto 2018/2019

JEZIKI – PISNO

SJK, ANJ, ITJ, NEJ, ŠPA – vsi letniki

Ponedeljek, 14. 10. ob 16.00

MATEMATIKA  – PISNO

MAT – vsi letniki

Ponedeljek, 14. 10. ob 16.00

 USTNI IZPITI

Možni so tudi izpiti v dopoldanskem glede na individualne dogovore s profesorji

PROFESOR

Vsebinski sklop

DAN, URA

BLATNIK K.

projektno delo, finančni trgi in ustanove, plačilni promet, prodaja finančnih storitev

23. 10. 2019 ob 15.30

GLUHODEDOV J.

poslovno računstvo in statistika

16. 10. 2019 ob 15.30

GROBOVŠEK T.

umetnost

16. 10. 2019 ob 15.30

GRUŠOVNIK S.

poslovna informatika, poslovno komuniciranje, inf. komunikacijska tehnologija

16. 10. 2019 ob 15.30

HUDNIK V.

psihologija

23. 10. 2019 ob 15.30

HUMAR V.

strojepisje, administrativno posl., pisarniško posl., pisarniško tehnično delo

16. 10. 2019 ob 15.30

IPAVEC M.

slovenščina, retorika za 1.,2. in 3. letnik AD

16. 10. 2019 ob 15.30

JUVAN S.

informatika

16. 10. 2019 ob 15.30

LORGER B.

matematika za 2. in 3. letnik

16. 10. 2019 ob 15.30

MAVER M.

slovenščina za 3. in 4. letnik

16. 10. 2019 ob 15.30

PROŠEK T., PETROVIČ D.

biologija, naravoslovje, zdravstvena vzgoja

kemija

16. 10. 2019 ob 15.30

16. 10. 2019 ob 15.30

REZO I.

sociologija, nemščina, retorika za 1. l. ET

16. 10. 2019 ob 15.30

ROT B.

zavarovalno pravo, osnove zavarovalništva, temelji pravne kulture, pravnoorganizacijski vidiki poslovanja, javna uprava, sodstvo, upravno posl., ZUP

23. 10. 2019 ob 15.30

ROZMAN M.

matematika za 1. in 4. letnik

23. 10. 2019 ob 15.30

SCOZZAI S.

španščina, italijanščina

16. 10. 2019 ob 15.30

SLANA A.

angleščina

23. 10. 2019 ob 15.30

VIDOVIČ D.

državljanska vzgoja, mediacija

23. 10. 2019 ob 15.30

VODEB D.

geografija, zgodovina, družboslovje

23. 10. 2019 ob 15.30

ZALAR Z.

računovodstvo/knjigovodstvo, razvoj in delovanje gospodarstva, gospodarske dejavnosti, poslovni bonton

23. 10. 2019 ob 15.30

ŽGALIN I.

ekonomika, menedžment, trženje

23. 10. 2019 ob 15.30

                                                              

Skip to content