IOD – izpitni roki 2019 / 2020

IZPITNI ROKI ZA ŠOLSKO LETO 2019 / 2020

ADMINISTRATOR/EKONOMSKI TEHNIK/EKONOMSKI TEHNIK PTI

PISNI IZPITI

Predmet

NOV

DEC

JAN

FEB

MAR

APR

MAJ

JUN

SLO,

ANJ,

NEJ, ITJ, ŠPJ,

MATEMATIKA

POSL. MAT.

Torek, 5.

ob 16.00

Torek, 3.

ob 16.00

Torek, 7.

ob 16.00

Torek, 4.

ob 16.00

Pon., 2. in

torek, 3.

ob 16.00

Pon., 6. in

torek, 7.

ob 16.00

Pon., 4. in

torek, 5.

ob 16.00

Torek, 2.

ob 16.00

USTNI IZPITI

Predmet, letnik

Profesor

NOV

DEC

JAN

FEB

MAR

APR

MAJ

JUN

 

KEMIJA (KEM)

Za 1. l. ET in 1. l. ET PTI

Baler Petrović David

6.11.

ob

15.30

4.12.

ob

15.30

8.1.

ob

15.30

5.2.

ob

15.30

4.3.

ob

15.30

8.4.

ob

15.30

6.5.

ob

15.30

3.6.

ob

15.30

 

PROJEKTNO DELO (PDT)

Za 1. l. ET in ET PTI,

FINANČNI TRGI IN USTANOVE (FIT), PLAČILNI PROMET (PLP),

PRODAJA FINANČNIH STORITEV (PFS)

Za 3. l. ET in 1. l. ET PTI

Blatnik Katja

 

 

 

 

6.11.

ob 15.30

4.12.

ob 15.30

8.1.

ob 15.30

5.2.

ob 15.30

4.3.

ob 15.30

1.4.

ob 15.30

6.5.

ob 15.30

3.6.

ob 15.30

 

 

 

POSLOVNO RAČUNSTVO IN STATISTIKA (PRS)

ZA 2. l. ET in ET PTI

vsi letniki pisni in ustni izpit

Gluhodedov Janez

 

 

20.11.

ob

15.30

11.12.

ob

15.30

22.1.

ob

15.30

12.2.

ob

15.30

11.3.

ob

15.30

15.4.

ob

15.30

13.5.

ob

15.30

3.6.

ob

15.30

 

UMETNOST (UME)

Za 1. letnik AD, ET, in 2. l. ET PTI

Grobovšek Tina

 

13.11.

ob

15.30

11.12.

ob

15.30

8.1.

ob

15.30

12.2.

ob

15.30

11.3.

ob

15.30

1.4.

ob

15.30

13.5.

ob

15.30

3.6.

ob

15.30

 

INFORMACIJSKO KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA (IKT)

Za 1. l. ET PTI,

POSLOVNO KOMUNICIRANJE (PKO)

Za 3. l. AD

POSLOVNA INFORMATIKA (PIN)

Za 4. l. ET in 2. l. ET PTI

Grušovnik Saška

 

 

 

 

 

13.11.

ob

15.30

11.12.

ob

15.30

22.1.

ob

15.30

12.2.

ob

15.30

11.3.

ob

15.30

8.4.

ob

15.30

13.5.

ob

15.30

3.6.

ob

15.30

 

 

 

 

 

Predmet, letnik

Profesor

NOV

DEC

JAN

FEB

MAR

APR

MAJ

JUN

 

PSIHOLOGIJA (PSI)

ZA 4. l. ET in 2. l. ET PTI

Hudnik Vida

 

13.11.

ob

15.30

11.12.

ob

15.30

8.1.

ob

15.30

12.2.

ob

15.30

11.3.

ob

15.30

8.4.

ob

15.30

13.5.

ob

15.30

3.6.

ob

15.30

 

STROJEPISJE,

STROJEPISJE IN OBDELAVA BESEDIL (SOB)

Za 1., 2. l. ET in AD

PISARNIŠKO POSLOVANJE (PIPO),

PISARNIŠKO TEHNIČNO DELO (PTD)

Za 2. l. AD,

ADMINISTRATIVNO POSLOVANJE (ADMP)

Za 3. l. ET in 2. l. ET PTI

Humar Vesna

 

 

 

 

 

 

 

13.11.

ob

15.30

11.12.

ob

15.30

22.1.

ob

15.30

12.2.

ob

15.30

11.3.

ob

15.30

15.4.

ob

15.30

13.5.

ob

15.30

10.6.

ob

15.30

SLOVENŠČINA (SLO)

Za 1., 2. letnik ET

Za 1., 2., 3. l. AD

RETORIKA (RET)

Za 1. , 2. in 3. l.  AD

Ipavec Maja

 

 

 

 

30.11.

ob

15.30

18.12.

ob

15.30

29.1.

ob

15.30

12.2.

ob

15.30

25.3.

ob

15.30

15.4.

ob

15.30

27.5.

ob

15.30

3.6.

ob

15.30

 

INFORMATIKA (INF)

Za 1. l. AD in ET

Juvan Samo

 

13.11.

ob

15.30

11.12.

ob

15.30

22.1.

ob

15.30

12.2.

ob

15.30

18.3.

ob

15.30

15.4.

ob

15.30

20.5.

ob

15.30

10.6.

ob

15.30

MATEMATIKA (MAT)

Za 1. , 2. in 3. l.  AD

Za 2., 3. letnik ET, AD, za 1. l. ET PTI

Lorger Branko

 

 

6.11.

ob 15.30

4.12

ob 15.30

8.1.

ob 15.30

5.2.

ob 15.30

4.3.

ob  15.30

8.4.

ob 15.30

6.5.

ob 15.30

3.6.

ob 15.30

 

SLOVENŠČINA (SLO)

Za 3., 4. letnik ET in

Za 1., 2. l. ET PTI

Maver Marica

 

 

6.11.

ob

15.30

4.12.

ob

15.30

8.1.

ob

15.30

5.2.

ob

15.30

4.3.

ob

15.30

8.4.

ob

15.30

6.5.

ob

15.30

3.6.

ob

15.30

 

 

 

Predmet, letnik

Profesor

NOV

DEC

JAN

FEB

MAR

APR

MAJ

JUN

 

PRIPRAVA DOKUMENTOV »ZUP« (ZUP)

Za 2. l. AD

ZAKON O SPLOŠNEM UPRAVNEM POSTOPKU (ZUP)

Za 3. l. ET in 2. l. ET PTI

ZAVAROVALNO PRAVO (ZAVP),

OSNOVE ZAVAROVALNIŠTVA (OSNZ)

Za 4. l. ET in 2. l. ET PTI

TEMELJI PRAVNE KULTURE (TPK),

PRAVNOORG. VIDIKI POSL. (PVP), JAVNA UPRAVA (JUP),

SODSTVO (SOD)

Za 3. l. AD in 4. l. ET

Mohar Rok 

13.11.

ob

15.30

11.12.

ob

15.30

22.1.

ob

15.30

12.2.

ob

15.30

11.3.

ob

15.30

15.4.

ob

15.30

13.5.

ob

15.30

10.6.

ob

15.30

 

BIOLOGIJA (BIO)

Za 2. l. ET in 2. l. ET PTI,

NARAVOSLOVJE (NAR),

Za 1. In 2. l. AD ,

ZDRAVSTVENA VZGOJA (ZDV)

Za 1. l. AD

Prošek Tomaž

20.11.

ob

15.30

11.12.

ob

15.30

22.1.

ob

15.30

12.2.

ob

15.30

11.3.

ob

15.30

15.4.

ob

15.30

20.5.

ob

15.30

15.6.

ob

15.30

 

NEMŠKI JEZIK (NEJ)

Za ET IN ET PTI in vse letnike

SOCIOLOGIJA (SOC)

Za 3. l. ET in

RETORIKA (RET)

Za 1. l. ET

Rezo Ivanka

6.11.

ob 15.30

4.12.

ob 15.30

8.1.

ob 15.30

5.2.

ob 15.30

4.3.

ob  15.30

1.4.

ob 15.30

6.5.

ob 15.30

3.6.

ob 15.30

 

 

 

Predmet, letnik

Profesor

NOV

DEC

JAN

FEB

MAR

APR

MAJ

JUN

 

PRIPRAVA DOKUMENTOV »ZUP« (ZUP)

Za 2. l. AD

ZAKON O SPLOŠNEM UPRAVNEM POSTOPKU (ZUP)

Za 3. l. ET in 2. l. ET PTI

ZAVAROVALNO PRAVO (ZAVP),

OSNOVE ZAVAROVALNIŠTVA (OSNZ)

Za 4. l. ET in 2. l. ET PTI

TEMELJI PRAVNE KULTURE (TPK),

PRAVNOORG. VIDIKI POSL. (PVP), JAVNA UPRAVA (JUP),

SODSTVO (SOD)

Za 3. l. AD in 4. l. ET

Rot Božidar

13.11.

ob 15.30

11.12.

ob 15.30

8.1.

ob 15.30

12.2.

ob 15.30

11.3.

ob  15.30

8.4.

ob 15.30

13.5.

ob 15.30

3.6.

ob 15.30

 

MATEMATIKA (MAT)

Za  1., 4. letnik ET in

Za  2. l. ET PTI

POSL. MAT. (PMAT)

Za  4. letnik ET

Rozman Marko

6.11.

ob 15.30

4.12.

ob 15.30

 

8.1.

ob 15.30

5.2.

ob 15.30

4.3.

ob  15.30

8.4.

ob 15.30

6.5.

ob 15.30

3.6.

ob 15.30

 

ŠPANSKI JEZIK (ŠPJ)

ITALIJANSKI JEZIK (ITJ)

Za 1,2.,3.l. ET in 1. l.  ET PTI

Scozzai Stina

 

30.11.

ob 15.30

 

18.12.

ob 15.30

 

29.1.

ob 15.30

 

12.2.

ob 15.30

 

25.3.

ob  15.30

 

15.4.

ob 15.30

 

27.5.

ob 15.30

 

3.6.

ob 15.30

 

 

ANGLEŠKI JEZIK (ANJ)

Za vse programe in letnike

Slana Alenka

 

20.11.

ob

15.30

18.12

ob

15.30

22.1.

ob

15.30

11.2.

ob

15.30

18.3.

ob

15.30

15.4.

ob

15.30

20.5.

ob

15.30

17.6.

ob

15.30

 

DOMOVINSKA VZGOJA (DMV). MEDIACIJA (MED)

Za 1. l. AD in 2. l. ET

Vidovič Darja

 

13.11.

ob

15.30

11.12.

ob

15.30

22.1.

ob

15.30

12.2.

ob

15.30

11.3.

ob

15.30

15.4.

ob

15.30

13.5.

ob

15.30

10.6.

ob

15.30

 

 

 

Predmet, letnik

Profesor

NOV

DEC

JAN

FEB

MAR

APR

MAJ

JUN

 

 

GEOGRAFIJA (GEO)

Za 1.l. ET in ET PT ZGODOVINA (ZGO) Za 2. l. ET in 1. l. ET PTI

DRUŽBOSLOVJE (DRU)

Za 1., 2. l.  AD

Vodeb Dušan

 

 

 

13.11.

ob

15.30

11.12.

ob

15.30

22.1.

ob

15.30

12.2.

ob

15.30

11.3.

ob

15.30

15.4.

ob

15.30

13.5.

ob

15.30

10.6.

ob

15.30

 

 

RAČUNOVODSTVO (RČN)

Za 2. l. ET

POSLOVNO BONTON (PBO)

Za 2. l. AD,

KNJIGOVODSTVO (KNG)

Za 2. l. AD

RAZVOJ IN DELOVANJE GOSP.. (RDGO)

Za  4. l. ET in 2. l. ET PTI,

GOSPODARSKE DEJAVNOSTI (GDE)

Za 3. l. AD in 4. l. ET

Zalar Zlata

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.11.

ob

15.30

11.12.

ob

15.30

22.1.

ob

15.30

26.2.

ob

15.30

18.3.

ob

15.30

8.4.

ob

15.30

13.5.

ob

15.30

3.6.

ob

15.30

 

 

 

 

EKONOMIKA (EKO)

Za 2. l. ET in ET PTI,

PODJETNIŠTVO, MENEDŽMENT (MEN)

Za 3. l. ET in 1. l. ET PTI,

TRŽENJE (TRŽ)

Za 3. l. ET

Žgalin Iztok

 

 

 

 

 

20.11.

ob

15.30

18.12.

ob

15.30

22.1.

ob

15.30

26.2.

ob

15.30

18.3.

ob

15.30

22.4.

ob

15.30

20.5.

ob

15.30

10.6.

ob

15.30

 

 

 

 

 

Skip to content