SUAŠ Ljubljana

Hišni red

Na podlagi Zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju in 8. člena Pravilnika o šolskem redu v srednjih šolah ( Ur. l. RS št. 60/2010) sprejme ravnatelj Srednje upravno administrativne šole v Ljubljani, dne 15.09.2010, naslednji HIŠNI RED.

HIŠNI RED (pdf dokument)