SUAŠ JE ZAKONfacebookSUAŠ JE ZAKONfacebook

SUAŠ Ljubljana

Ekonomski tehnik PTI

Mnenja

“Da sem se odločil za vpis na to srednjo šolo me je prepričalo to, da so vsi učenci imeli boljše ocene kot v osnovni šoli.”

“Vzdušje na šoli je sproščeno. Vsi se čutijo dobrodošle. Všeč mi je, ker je na dijaškem parlamentu slišan glas dijaka.” 

“Šola slovi po tem, da vse sprejema takšne kot so.”

“Z enim stavkom bi svojo šolo opisal takole: je prijazna za dijake.”

“Vzdušje na šoli je sproščeno, ker so dijaki in profesorji v dobrih odnosih. Profesorji so razumljivi in prijazni in želijo pomagati, če česa ne razumeš. Z njimi se lahko brez zadržkov pogovoriš.”

Če se v šoli dobro počutite in ste uspešni, lahko po končanem programu ADMINISTRATOR nadaljujete izobraževanje še dve leti in zaključite šolanje s peto stopnjo izobrazbe ter nazivom EKONOMSKI TEHNIK – PTI (poklicno-tehniško izobraževanje).

VPISNI POGOJI

V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je uspešno končal srednje poklicno izobraževanje in si pridobil izobrazbo administrator ali končal enakovredno izobraževanje po prejšnjih predpisih.

TRAJANJE IZOBRAŽEVANJA

Izobraževanje traja dve leti. Program je ovrednoten s 120 kreditnimi točkami.

POGOJI ZA NAPREDOVANJE IN DOKONČANJE IZOBRAŽEVANJA

Pogoji za napredovanje

V višji letnik lahko napredujejo dijaki, ki so ob koncu šolskega leta pozitivno ocenjeni iz vseh splošnoizobraževalnih predmetov in strokovnih modulov predhodnega letnika, ki so opravili vse interesne dejavnosti in vse obveznosti praktičnega usposabljanja z delom, oziroma napredujejo po sklepu programskega učiteljskega zbora.

Pogoji za dokončanje

Za dokončanje izobraževanja in pridobitev izobrazbe mora dijak uspešno opraviti s pozitivnimi ocenami splošnoizobraževalne predmete, obvezne strokovne module, izbirne strokovne module in odprti del kurikula. Poleg tega mora opraviti vse interesne dejavnosti, obveznosti pri praktičnem usposabljanju z delom in poklicno maturo. Poklicna matura obsega pisni in ustni izpit iz slovenščine, pisni in ustni izpit iz gospodarstva, pisni in ustni izpit iz tujega jezika ali matematike in izdelek oziroma storitev z zagovorom.