SUAŠ Ljubljana

SREDNJA UPRAVNO ADMINISTRATIVNA ŠOLA

E-pošta zaposlenih

Ime in priimek Elektronska pošta
BAJRAMOVIČ Edina eda.bajramovic@suaslj.com
BLATNIK Katja katja.blatnik@suaslj.com
BREGANT MUHA Zdenka zdenka.bregant@suaslj.com
ČAS Branko branko.cas@suaslj.com
FILIPIČ Karmen karmen.filipic@suaslj.com
GLUHODEDOV Janez janez.gluhodedov@suaslj.com
GROBOVŠEK Tina tina.grobovsek@suaslj.com
GRUŠOVNIK Saša saska.grusovnik@suaslj.com
HORVAT Sara sara.horvat@suaslj.com
HUDNIK Vida vida.hudnik@suaslj.com
HUMAR Vesna vesna.humar@suaslj.com
IPAVEC Maja maja.ipavec@suaslj.com
JOVANOSKI Krste krste.jovanoski@suaslj.com
JURJEVEC Tatjana tatjana.jurjevec@suaslj.com
JUVAN Samo samo.juvan@suaslj.com
KOVAČIČ Matjaž matjaz.kovacic@suaslj.com
KOŽAR ČERNELIČ Slavica slavica.kozar@suaslj.com
KREGAR Irena irena.kregar@suaslj.com
LAŠIČ Vera vera.lasic@suaslj.com
LORGER Branko branko.lorger@suaslj.com
MIHELČIČ Andreja andreja.mihelcic@suaslj.com
MIKLIČ Simona simona.miklicogrin@suaslj.com
NOSE Smiljana smilja.nose@suaslj.com
PODOBNIK Slavka slavka.podobnik@suaslj.com
PREVODNIK Tatjana tatjana.prevodnik@suaslj.com
PROŠEK Tomaž tomaz.prosek@suaslj.com
RECEK Andreja andreja.recek@suaslj.com
REZO Ivanka ivanka.rezo@suaslj.com
ROZMAN Marko marko.rozman@suaslj.com
SCOZZAI Stina stina.scozzai@suaslj.com
SLANA Alenka alenka.slana@suaslj.com
VIDOVIČ Darja darja.vidovic@suaslj.com
VODEB Dušan (ravnatelj) dusan.vodeb@suaslj.com, ravnatelj@suaslj.com
ZALAR Zlata zlata.zalar@suaslj.com
ŽGALIN Iztok iztok.zgalin@suaslj.com
ZUPANČIČ Samo samo.zupancic@suaslj.com
MOHORIČ Magda (tajnica) magda.mohoric@suaslj.com, info@suaslj.com