SUAŠ JE ZAKONfacebookSUAŠ JE ZAKONfacebook

SUAŠ Ljubljana

SUAŠ Projekti

Prva zaposlitev B-UZ 2021

V okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020 smo usposobili učitelja začetnika za poučevanje in izvajanje ostalih nalog v skladu z letnim delovnim načrtom.

Video šola startup podjetništva in tekmovanje POPRI

Tudi v teh novih razmerah je pomembno, da utiramo pot ustvarjalnosti, podjetnosti, novim načinom razmišljanja.   Zato so tu:  https://popri.si/tekmovanje/ Popri je nacionalno tekmovanje v podjetniških idejah mladih od 12 do...

Sodelovanje v projektu Munera 3

https://suaslj.com/wp-content/uploads/2019/07/Video_Katja-2.mp4 Srednja upravno administrativna šola Ljubljana sodeluje kot eden izmed vodilnih konzorcijskih partnerjev  v projektu MUNERA 3, ki je bil pripravljen za javni razpis »Izvajanje programov nadaljnjega poklicnega izobraževanja in...

SUAŠ na 11. Informativi

Na Informativi – osrednjem izobraževalnem sejmu v Sloveniji kjer lahko izveste največ o kariernih poteh, možnostih izobraževanja, štipendiranja ter zaposlovanja doma in v tujini,  se je tudi letos predstavila naša...

Projekt »A s’upaš po Ljubljanici«

Na SUAŠ Ljubljana smo pripravili projekt za TZS z naslovom A s’upaš po Ljubljanici, ki opisuje doživljajski turistični produkt. Oblikovali smo ga v turistični spominek. Predstavlja supanje po Ljubljanici z...

Projekt: Comenius – dijaki kartirajo okolico (cosuMAP)

      Comeniusov projekt šolska partnerstva DIJAKI KARTIRAJO OKOLICO, KJER ŽIVIJO(Students Map their World – COSUMAP) Septembra 2010 smo začeli s projektom Dijaki kartirajo okolico, kjer živijo (Students Map their World). Projekt bo trajal...

»Mednarodni festival Več znanja za več turizma«

Dijakinje Leja Omerovič, Opal Mesner Slapničar in Zekira Bašič iz 3. Ec, smo se z mentoricama Andrejo Mihelčič in Simono Miklič prijavile na 25. Mednarodni festival Več znanja za več...

Krožki in interesne dejavnosti v letošnjem šolskem letu

NAPOVED KROŽKOV IN INTERESNIH DEJAVNOSTI ZA LETOŠNJE ŠOLSKO LETO   MENTOR NAZIV KROŽKA TERMIN (po dogovorih s profesorji) IPAVEC, JURJEVEC FILMSKI KROŽEK TOMAŽ PROŠEK FOTO KROŽEK TOMAŽ PROŠEK PROMETNI KROŽEK...