SUAŠ JE ZAKONfacebookSUAŠ JE ZAKONfacebook

SUAŠ Ljubljana

Administrator

Mnenja

“Da sem se odločil za vpis na to srednjo šolo me je prepričalo to, da so vsi učenci imeli boljše ocene kot v osnovni šoli.”

“Vzdušje na šoli je sproščeno. Vsi se čutijo dobrodošle. Všeč mi je, ker je na dijaškem parlamentu slišan glas dijaka.” 

“Šola slovi po tem, da vse sprejema takšne kot so.”

“Z enim stavkom bi svojo šolo opisal takole: je prijazna za dijake.”

“Vzdušje na šoli je sproščeno, ker so dijaki in profesorji v dobrih odnosih. Profesorji so razumljivi in prijazni in želijo pomagati, če česa ne razumeš. Z njimi se lahko brez zadržkov pogovoriš.”

Ali si predstavljate oglaševalsko agencijo, turistično agencijo, borzo, zavarovalnico, podjetje, obrtnika, delniško družbo, upravno enoto, ministrstvo, sodišče ali vlado brez računalnika, telefona, pisarniške mehanizacije, brez prijaznih ljudi, ki bi opravljali delo: tajnice, administratorja v sprejemni pisarni, kadrovski službi, informacijski službi, nabavi, prodaji, marketingu, financah …? Gotovo ne! Za vsa ta dela lahko kandidirate z izobrazbo ADMINISTRATOR.

VPISNI POGOJI

V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je uspešno končal osnovnošolsko izobraževanje.

TRAJANJE IZOBRAŽEVANJA

Izobraževanje traja tri leta. Izobraževalni program je ovrednoten s 180 kreditnimi točkami (KT).

POGOJI ZA NAPREDOVANJE IN DOKONČANJE IZOBRAŽEVANJA

Pogoji za napredovanje

V višji letnik lahko napredujejo dijaki, ki so ob koncu šolskega leta pozitivno ocenjeni iz vseh splošnoizobraževalnih predmetov in strokovnih modulov in ki so opravili vse interesne dejavnosti in vse obveznosti praktičnega usposabljanja z delom, oziroma napredujejo po sklepu programskega učiteljskega zbora.

Pogoji za dokončanje

Za dokončanje izobraževanja in pridobitev izobrazbe mora dijak uspešno opraviti s pozitivnimi ocenami • splošnoizobraževalne predmete, • obvezne strokovne module, • izbirne strokovne module, • odprti del kurikula. Poleg tega mora opraviti: • interesne dejavnosti, • obveznosti pri praktičnem usposabljanju z delom, • zaključni izpit.