Zgodovina

Zgodovina

Zgodovina naše šole se pričenja s prvo generacijo, ki je zaključila šolanje junija 1951. leta. Šola je bila ustanovljena leta 1949 kot dvoletna administrativna šola. Zaradi izrednega zanimanja in številnih želja po vpisu se je leta 1961 združila z zavodom Administrativni tečaji v Šolski center za vzgojo pisarniških kadrov. To je bil zelo pomemben dogodek za razvoj administrativnih poklicev. Oče vseh teh prizadevanj in uspehov je bil nedvomno ravnatelj in kasneje direktor Drago Christof.

Kmalu so se pričeli tudi enoletni Višji administrativni tečaji, namenjeni izobraževanju višjega administrativnega kadra, ki naj bi bil sposoben za samostojno vodenje in organiziranje obsežnejše pisarniške administracije. Že leta 1962 se prične na Centru štiriletno izobraževanje za administrativnega tehnika, dvoletna Administrativna šola pa se je preimenovala v Stenodaktilografsko šolo.

Z uvedbo usmerjenega izobraževanja se je Center leta 1982 preimenoval v Srednjo upravno administrativno šolo z dvoletnim programom Administrativni manipulant in Administrator ter štiriletnim programom Upravni (administrativni) tehnik.

Da bi sledili hitremu razvoju in novim potrebam, smo v devetdesetih letih zamenjali dve in triletna administrativna programa s tri in petletnim programom Podjetniškega poslovanja. Le tega smo ponovno posodobili v triletni program ADMINISTRATOR, z možnostjo nadaljevanja šolanja do izobrazbe Ekonomskega tehnika/PTI. Program Upravni tehnik smo leta 2000 prenovili in vključili v nov, izjemno sodoben program EKONOMSKI TEHNIK. Od šolskega leta 2008/09 izobražujemo ponovno prenovljene programe Ekonomskega tehnika, Administratorja in Ekonomskega tehnika/PTI, ki imajo strokovne module in več praktičnega izobraževanja.

Zgodovina, SUAŠ Ljubljana

Skip to content