Zagotavljanje zdravja in varnosti dijakov

Vsak dijak je dolžan skrbeti za lastno varnost in zdravje ter upoštevati zakonske predpise s področja varnosti in zdravja ter se vzdržati vseh oblik nasilja.

V skladu s tem je prepovedano izvajanje dejan nasilja, vnašanje nevarnih predmetov in snovi, kakor tudi predmetov in snovi, katerih namen je zastraševanje ali izsiljevanje ali povzročanje psihičnega ali fizičnega nasilja. Šola bo kakršnekoli oblike nasilje obravnavala kot najtežje kršitve hišnega reda, ki jih bo ustrezno sankcionirala in po potrebi o njih obvestila ustrezne državne organe.

V šolo je prepovedano prihajati pod vplivom drog, alkohola ali drugih prepovedanih substanc, kakor tudi vnašanje ali preprodaja le-teh. Ravnanje v nasprotju s tem določilom se obravnava kot najtežja kršitev hišnega reda.

V šoli in na njenih površinah je skladno z zakonom prepovedano kaditi.

Šola bo v okviru pouka in ostalih aktivnosti seznanjala dijake z zdravim in varnim načinom življenja, zagotavljala jim bo tudi preventivne zdravstvene preglede, nudila pomoč in svetovanju v primeru ogrožene varnosti ali zdravja v skladu z zakonodajo.

Dijaki se po pomoč, v primeru ogroženosti, lahko obrnejo na razrednika, svetovalno službo ali strokovnega delavca šole.

Kdor izve za nasilje je dolžan o tem obvestiti vodstvo šole, da bo lahko zaščitilo dijake in izvedlo ustrezne ukrepe.

Skip to content