Vizija in poslanstvo

»Z vizijo označujemo vsesplošen koncept ali vodilne silnice, ki usmerjajo šolo v prihodnost do stanja, ki ga želimo doseči oziroma je nekakšna razumska podoba možne in zaželene prihodnosti šole.«

IZJAVA O VIZIJI

Iz naše šole bodo odhajale izobražene, kritične in humane osebnosti, z dobrim praktičnim znanjem in odličnimi temelji za nadaljnje izobraževanje.

IZJAVA O POSLANSTVU

• Skrbimo za napredek vsakega posameznika in vseh skupaj, za medsebojno spoštovanje in dobro
počutje na šoli.
• Smo odprta in prijazna šola, ki razvija ustvarjalnost, daje znanje za življenje in domovinsko vzgojo.
• V šoli spodbujamo zavest o enakopravnosti vseh in spoštovanju različnosti
• Poseben poudarek dajemo razvoju ustvarjalnosti in razvijanju različnih sposobnosti.
• Skrbimo za stalni razvoj programov.
• Prizadevamo si za dobre in prijazne delovne in materialne pogoje.
• Spremljamo in spodbujamo izobraževanje zaposlenih.

STRATEŠKI CILJI ŠOLE

PRIMARNA STRATEŠKA CILJA:

• Obdržati uspešen učiteljski zbor in razvijati dobre medsebojne odnose na šoli.
• Zagotavljati stalno izobraževanje za kvaliteten pouk, za sprejemanje novosti novih in prenovljenih
programov, za vsestransko vključevanje v Učno podjetje in uspešno opravljanje poklicne mature, za
vodenje razredov in sodelovanje s starši.

SEKUNDARNI STRATEŠKI CILJI:

• Stalna aktivna prisotnost v kurikularnih organih.
• Sprotna evalvacija in posodabljanje programov Ekonomski tehnik s poslovnim in upravnim izbirnim
področjem.
• Pripraviti pogoje za registracijo in izvajanje višješolskega programa.
• Razvijanje in izvajanje certifikatov.

Skip to content