Učno podjetje

Ste opazili v predmetniku ekonomskega tehnika, da je precej šolskih ur namenjenih praktičnemu izobraževanju? To je novost novega programa, namenjena učinkovitemu povezovanju teoretičnega znanja s prakso.

PRAKTIČNI POUK bo zelo raznolik. Kaj vse boste delali? Med drugim se boste naučili desetprstno slepo pisati na računalnikih, pravilno sestavljati in oblikovati besedila. Pri teh spretnostih so naši dijaki zelo učinkoviti, saj dosegajo zavidljive uspehe tudi na državnih tekmovanjih. Redno pa prirejamo tudi interna tekmovanja, saj tekmovalni duh popestri delo.

Kaj je učno podjetje

En dan v tednu dijaki ne gredo v razred, pač pa v pisarne učnega podjetja, ki so sodobno opremljene tako s pohištvom kot s tehnološkimi pripomočki. Učno podjetje je učni prostor in hkrati učna metoda, kjer dijaki predvsem praktično uporabljajo pridobljena teoretična znanja (ekonomski predmeti, jeziki, računalništvo, pravo, upravno oz. tajniško poslovanje…). Delo poteka v tajništvu, finančno-računovodskem oddelku, kadrovski službi in marketingu. Dijaki raziskujejo trg, sestavljajo ponudbe, sklepajo prodajne pogodbe, prodajajo svoje izdelke, nadzorujejo dobavne roke, izstavljajo plačilne naloge, obračunavajo stroške, sestavljajo zaključni račun, skrbijo za socialno zavarovanje… Vse naloge opravljajo samostojno, seveda pod mentorstvom profesorjev. Zelo pomembno je, da dijaki pridobijo tudi vse bolj cenjene poklicne lastnosti: zanesljivost pri delu, varovanje poslovnih podatkov, urejenost delovnega mesta, delovna disciplina, spremljanje novosti, stalno dodatno izobraževanje, da se naučijo reševanja problemov in timskega dela, da znajo pisno in ustno komunicirati s strankami in sodelavci. Nekateri se boste ob tem vprašali: v poslovnem svetu je potrebno registrirati podjetje, davčno službo, novo zaposlenemu delavcu je potrebno urediti zdravstveno zavarovanje? Tudi za to je poskrbljeno, saj slovenska centrala učnih podjetij v Celju omogoča ustvarjanje čim bolj resničnega okolja in učnim podjetjem nudi svoje storitve, kot so npr. register učnih podjetij, banko, davčni urad, servis za zaposlovanje in zavarovanje, servis carine, servis zunanje trgovine in povezavo z mednarodnim trgom učnih podjetij.

Tako dijaki še v času šolanja preizkusijo, kako deluje podjetje v resničnih okoliščinah. Edina razlika med učnim in realnim podjetjem je v tem, da v učnem podjetju praviloma ne poslujejo z realnim trgom, ampak z drugimi učnimi podjetji v Sloveniji in tujini (v Nemčiji, Angliji, Avstriji, Franciji, Švici, Španiji, Slovaški, na Danskem in Češkem).

S projektnim delom boste lahko pokazali širok spekter znanja, ki ga boste v času izobraževanja pridobili na različnih strokovnih področjih (poslovna informatika, gospodarsko poslovanje, računovodstvo, poslovna matematika, trženje, poznavanje blaga, upravno poslovanje, ekonomija, pravo…). Teoretično in praktično izobraževanje boste povezovali tudi izven šolskih prostorov v različnih podjetjih in organih, kjer boste opravljali delovno prakso.

Za vašo dobro psihofizično kondicijo poskrbi TELESNA VZGOJA v moderni telovadnici tik ob naši šoli, plavanje, fitnes ali pa sprehod na Ljubljanski grad.

Skip to content