Tekmovanje za najboljši razred

V tekmovanje za najboljši razred so vključeni vsi oddelki na šoli. Tekmovanje poteka celo šolsko leto.

Kriteriji za podelitev točk razredu so :

1. učni uspeh razreda ob zaključku vsakega ocenjevalnega obdobja,
2. število izrečenih vzgojnih ukrepov v razredu,
3. uspehi razreda na predlog: dijakov, učiteljskega zbora, ravnatelja,
4. sodelovanje in uspehi na tekmovanjih ter pri športnih, kulturnih ter interesnih dejavnostih,
5. drugi izjemni uspehi razreda: sodelovanje pri projektih,sodelovanje pri šolskem časopisu, …,
6. Izostanki in
7. udeležba v šolskem parlamentu.

Skip to content