Svetovalna služba

V svetovalni službi je zaposlena svetovalna delavka, ki se z večino dijakov sreča že ob vpisu, z mnogimi pa tudi kasneje ob različnih problemih in vprašanjih, ki se pojavljajo med šolanjem. Če menite, da vam lahko pomaga ali svetuje, jo obiščite.

Šolska svetovalna služba je namenjena dijakom, staršem in učiteljem pri reševanju raznovrstnih problemov: težav z učenjem, osebnih stisk, socialne problematike in odločanja za poklic.

Naša skupna želja je čim boljši uspeh, ki ga lahko dosežemo le s sprotnim učenjem. Da bi imeli čim manj problemov in čim več dobrih ocen, upoštevajte naslednje nasvete:

  • Učimo se sproti, saj se s kampanjskim učenjem snov naučimo površno in jo hitro pozabimo.
  • Budno spremljamo razlago, ker si že pri pouku lahko veliko zapomnimo in tako porabimo doma za učenje manj časa.
  • Učimo se iz svojih zapiskov. Zapiske sošolcev uporabljamo le, če smo pri pouku odsotni.
  • Med spraševanjem poslušamo, saj se vprašanja ponavljajo, obenem pa lahko preverjamo svoje znanje. Pri spraševanju profesor pogosto dodatno razloži snov, za katero ugotovi, da je vprašani učenec ne zna.
  • Če česa ne razumemo, prosimo za pomoč profesorja ali sošolca in problem takoj razjasnimo.
  • Uporabljamo učbenike in priporočeno dodatno literaturo.
  • Domače naloge nam pokažejo in utrjujejo naše znanje, zato jih delamo skrbno in redno.

Uradne ure šolske svetovalne službe so vsak dan od 10.00 do 13.00.

Skip to content