SUAŠ Projekti
Sodelovanje v projektu Munera 3

Sodelovanje v projektu Munera 3

Srednja upravno administrativna šola Ljubljana sodeluje kot eden izmed vodilnih konzorcijskih partnerjev  v projektu MUNERA 3, ki je bil pripravljen za javni razpis »Izvajanje programov nadaljnjega poklicnega izobraževanja in usposabljanja 2018-2022«.

OBVESTILA 

Z dnem 1. 9. 2020 je strokovno koordinatorstvo projekta prevzela mag. Katja Blatnik.  

Kontakt: katja.blatnik@suaslj.si 

Tudi v času epidemije in omejitev zbiranja se s partnerji zavedamo pomena usposabljanja. V ta namen smo poiskali aktualne vsebine, ki se lahko v celoti izvajajo na daljavo.

V decembru 2020 smo ponovno začeli z izvajanjem usposabljanj. Tokrat smo izbrali program Organizacija dela in časa.  

Konec leta 2021 smo uspešno potrdili program Prožnost in prilagodljivost v kompleksnih situacijah s ciljem povečati podjetnost ter inovativnost s pomočjo sodobnih komunikacijskih tehnik, za katere je izjemen interes in začeli z usposabljanji. V začetku leta 2022 smo potrdili tudi program Finančna pismenost v smeri trajnostno vključujoče družbe, katerega izvedbo pričakujemo od februarja 2022 dalje.

V pripravi sta še dva programa, ki se nanašata na medgeneracijsko delovno okolje ter mentorstvo. Njuno izvajanje se bo predvidoma začelo v marcu 2022 oz. takoj po potrditvi programov.

Za vsa usposabljanja kontaktirajte strokovno koordinatorico.


Cilj projekta je vključiti 17.640 zaposlenih oseb v programe nadaljnjega poklicnega izobraževanja in usposabljanja ter v skladu s potrebami in razvojem trga dela izboljšati njihove kompetence. To v praksi pomeni  večjo zaposljivost in mobilnost med področji dela ter osebni razvoj in delovanje v sodobni družbi. Projekt MUNERA 3 povezuje različne deležnike in tako delodajalcem in posameznikom nudimo različne možnosti vključevanja v programe nadaljnjega poklicnega izobraževanja in usposabljanja  kot podporo za prilagajanje na spremembe v gospodarstvu in celotni družbi.

Programe sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Program je za udeležence brezplačen. Ciljna skupina so zaposleni.

V šolskem letu 2018/2019 bomo na Srednji upravno administrativni šoli Ljubljana v okviru projekta MUNERA 3 izvajali naslednje programe usposabljanja in izobraževanja:

 • Odnosi v timskem delu
 • Predpisi omejujejo ali omogočajo
 • Z roko v roki vrtec in družina
 • Od pike do slike
 • Dobrodošli med nami
 • Drugačen sem..a sem nadarjen
 • Digitalizacija znotraj delovnega procesa
 • Elektronsko poslovanje
 • Vitalni zaposleni – vitalno podjetje
 • Šola v izzivih prihodnosti
 • 4D zastopnik
 • Jaz – vodja
 • Timsko delo učiteljev in sodobni pristopi pri delu z učenci  
 • Asertivno komuniciranje na delovnem mestu
 • Ekonomski vidik kave
 • Ozaveščanje zaposlenih o informacijski varnosti

Proces priprave in izvedbe programov je  kontinuiran in tako so nekatera izobraževanja še v pripravi in  v usklajevanju. Po potrditvi programov s strani programskega sveta projekta in sveta šole, jih bomo objavili na spletni strani.

Iztok Žgalin

Strokovni koordinator projekta

SUAŠ Ljubljana

Sodelovanje v projektu Munera 3, SUAŠ Ljubljana

Skip to content