SUAŠ Projekti
Prva zaposlitev B-UZ 2021

Prva zaposlitev B-UZ 2021

V okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020 smo usposobili učitelja začetnika za poučevanje in izvajanje ostalih nalog v skladu z letnim delovnim načrtom.

Skip to content