Roditeljski sestanki in skupne govorilne ure

Okvirni razpored roditeljskih sestankov in skupnih govorilnih ur:

DatumOblikaUra
5. september  
28. november 2023 (torek)Skupne govorilne ure vseh učiteljev16:00 – 17:30
 
15. januar 2024 (ponedeljek)Roditeljski sestanki16:30
 Skupne govorilne ure vseh učiteljev17:00 – 18:00
10. april 2024 (sreda)Roditeljski sestanki16:30
 Skupne govorilne ure vseh učiteljev17: 00 – 18:00

Morebitne spremembe bodo objavljene na spletni strani šole www.suaslj.com.

Govorilne ure imajo učitelji vsak teden. Razpored prejmejo starši na prvem roditeljskem sestanku in je objavljen na spletni strani šole.

Na roditeljskih sestankih in govorilnih urah učitelj seznani starše z odsotnostjo dijaka, ocenami, pohvalami, vzgojnimi ukrepi in drugimi informacijami.

V vsakem razredu imajo starši svojega predstavnika v svetu staršev.

Razpored razredov za roditeljske sestanke po učilnicah boste izvedeli na šoli.
Na dan roditeljskih sestankov imajo vsi učitelji skupne govorilne ure.

Govorilne ure imajo učitelji vsak teden. Razpored prejmejo starši na prvem roditeljskem sestanku in je objavljen na spletni strani šole.

Na roditeljskih sestankih in govorilnih urah učitelj seznani starše z odsotnostjo dijaka, ocenami, pohvalami, vzgojnimi ukrepi in drugimi informacijami.

Opravičevanje odsotnosti poteka v tesnem sodelovanju med starši in razrednikom. O načinu opravičevanja se boste dogovorili z razrednikom na prvem roditeljskem sestanku (osebno, telefonsko, pisno, e-pošta).

Sestanki sveta staršev

Sestanki sveta staršev se bodo izvedli osebno in korespondenčno, ko bodo razmere omogočale. Datumi bodo objavljeni naknadno. 

Skip to content