Navodila za izdelavo projektnih, seminarskih in raziskovalnih nalog

Standard za izdelavo internih nalog (Wordov dokument) (pdf dokument)

Interne naloge so projektne, seminarske ali raziskovalne naloge, ki jih dijaki izdelajo na šoli ali za uporabo v šoli.

Standard za izdelavo eksternih nalog (Wordov dokument)

Eksterne naloga pa so tiste, s katerimi se dijaki udeležujejo raznih tekmovanj, projektov, natečajev … izven šole.

Rokovnik za izdelavo projekte naloge

Spoštovane maturantke in maturanti,

v nadaljevanju objavljamo predlagani rokovnik za izdelavo projektne naloge, ki jo morate izdelati in zagovarjati v sklopu četrte izpitne enote na POM. Za podrobnejša navodila glede oddaje dokumentacije in izdelave naloge ter prezentacije se obrnite na mentorja.

ROKOVNIK:

21. 10.  – oddaja spremljajoče dokumentacije mentorju

22. 10. – mentorji oddajo dokumentacijo tajniku poklicne mature

30. 11. – dijaki oddajo osnutek naloge, kazalo in predvidene vire mentorju

17. 1. – dijaki oddajo nalogo mentorju v prvo branje (lahko brez teoretičnega dela)

10. 3. – dijaki oddajo nalogo mentorju v drugo branje (napisana v celoti)

25. 4. – dokončna oddaja naloge v dveh izvodih

do zagovora – priprava PP prezentacije, posvetovanje z mentorjem

Uspešno delo!

Maja Ipavec

Skip to content