Naravoslovni predmeti

Naravoslovni predmeti

MATEMATIKE vam verjetno ni potrebno posebej predstavljati. Povemo vam le, da je ta predmet na naši šoli zastavljen tako, da vam zagotovi predvsem dvoje: izziv in občutek uspeha. Prizadevamo si, da si ob uspešnem reševanju matematičnih problemov pridobite samozavest in vam je zato matematika prijetna izkušnja.

NARAVOSLOVJE, KEMIJA IN BIOLOGIJA so že v osnovi zanimivi predmeti. Posebno radi boste mikroskopirali npr. tekstilna vlakna, izdelovali kozmetične emulzije in se posvečali raziskovalnemu delu. Z referati boste vadili javno nastopanje. Prizadevamo si, da bi razvili pravilen odnos do narave in do svoje naravne dediščine.

Skip to content