Nagovor ravnatelja

Nagovor ravnatelja, SUAŠ Ljubljana

Dragi dijaki, spoštovani starši!

Srednja upravno administrativna šola slovi po dobrem vzdušju in izjemnih rezultatih. Zavedamo se, da si vsak dijak želi biti uspešen pri pouku in pri svojih izbirnih dejavnostih. Zato se neprestano izobražujemo, razvijamo nova znanja in stalno posodabljamo učno opremo.

Nagovor ravnatelja, SUAŠ Ljubljana
G. ravnatelj Dušan Vodeb

Za šolsko leto 2022/2023 imamo pripravljene številne projekte, tudi mednarodne, v katerih bo prostora za slehernega »suaševca«.

Verjamemo, da imamo v sebi vsi dovolj radovednosti in dobrih želja, da se lahko upravičeno veselimo novega šolskega leta.

Vsem želimo veliko prijetni uric, novim dijakinjam, dijakom in njihovim staršem pa izrekamo prisrčno dobrodošlico!

V Ljubljani, 2. septembra 2023

Nagovor ravnatelja, SUAŠ Ljubljana

Skip to content