Uspešnost in možnosti nadaljevanja izobraževanja

uspešnost

V šolskem letu 2019/20 so bili naši dijaki v vseh letnikih in tudi na maturi zelo uspešni, še posebej pa smo ponosni na naše zlate maturante.

Število odličnih dijakov ostaja skozi vsa leta glede na število vpisanih dijakov na visokem nivoju, saj predstavlja 17 % dijakov. Odličnih je bilo 91 dijakov, kar predstavlja 7,2 % več kot leto prej.

Med zlate maturante se uvrščajo tisti maturantje, ki na poklicni maturi dosežejo vse možne točke. To so najboljši med najboljšimi. Ponosni smo na naše zlate maturante in 100% uspešnost vseh na maturi. S svojim uspehom maturantje potrjujejo tudi kakovost svoje šole, torej da dela dobro in lahko dosega največ, kar je v njenem programu mogoče

Uspešnost in možnosti nadaljevanja izobraževanja, SUAŠ Ljubljana

Možnosti za nadaljevanje izobraževanja

Po uspešno opravljeni poklicni maturi boste lahko nadaljevali izobraževanje skoraj na vseh višjih in visokih šolah. Dijaki, ki bodo poleg poklicne mature opravili še peti maturitetni predmet, se bodo lahko vpisali na nekatere univerzitetne študijske programe. Možnosti vpisa na vse univerzitetne študijske programe pa bodo imeli tisti dijaki, ki se bodo vpisali v enoletni maturitetni tečaj in uspešno opravili splošno maturo.
Uspešnost in možnosti nadaljevanja izobraževanja, SUAŠ Ljubljana
Naši dijaki se najpogosteje vpisujejo na spodaj navedene izobraževalne ustanove:

VISOKOŠOLSKI ZAVODI

FAKULTETA ZA UPRAVO, Ljubljana \ Uprava – diplomirani upravni organizator
EKONOMSKA FAKULTETA, Ljubljana \ Visoka poslovna šola – diplomirani ekonomist
FAKULTETA ZA SOCIALNO DELO, Ljubljana – diplomirani socialni delavec
EKONOMSKO POSLOVNA FAKULTETA, Maribor – diplomirani ekonomist
FAKULTETA ZA ORGANIZACIJSKE VEDE, Kranj \ Organizacija in management
FAKULTETA ZA VARNOSTNE VEDE, Ljubljana \ Varnost in policijsko delo
FAKULTETA ZA MANAGEMENT KOPER, Koper \ Management
TURISTICA – VISOKA ŠOLA ZA TURIZEM PORTOROŽ, Portorož
GEA COLLEGE – VISOKA ŠOLA ZA PODJETNIŠTVO PIRAN, Piran
VISOKA ŠOLA ZA UPRAVLJANJE IN POSLOVANJE NOVO MESTO, Novo mesto
VISOKA ŠOLA ZA VARSTVO OKOLJA, Celje

VIŠJE STROKOVNE ŠOLE

GZS Center za poslovno usposabljanje, Višja strokovna šola
Gea College, CVŠ Ljubljana – poslovni sekretar, ekonomist
Leila, VSŠ Ljubljana – poslovni sekretar
Emona Efekta, VSŠ Ljubljana – ekonomist
B 2, VSŠ Ljubljana – ekonomist, poslovni sekretar, inženir informatike
VSŠ za gostinstvo in turizem Bled – organizator poslovanja v gostinstvu in turizmu
DOBA, VSŠ Maribor – poslovni sekretar, ekonomist, inženir varstva okolja in komunale, inženir informatike, organizator socialne mreže
VSŠ BIC Ljubljana – organizator poslovanja v gostinstvu in turizmu

Skip to content