Moduli v programih EKONOMSKI TEHNIK in EKONOMSKI TEHNIK PTI

Predstavljamo vam vsebine strokovnih predmetov – MODULOV za programa EKONOMSKI TEHNIK in EKONOMSKI TEHNIK – PTI

Obvezni moduli

S POSLOVNIMI PROJEKTI boste vstopili v svet odraslih. Raziskovali in analizirali boste trg in imeli možnost predstavitve svojega projekta s pomočjo najnovejših informacijskih in komunikacijskih tehnologij. Pri POSLOVANJU PODJETIJ boste dobili podroben vpogled v delovanje in organizacijo podjetij. Sestavljali boste oglas in izvedli reklamo za svoje virtualno podjetje. Zasledovali boste EKONOMIKO POSLOVANJA in ugotavljali, ali vaše podjetje posluje z dobičkom ali z izgubo.

Pri pouku SODOBNO GOSPODARSTVO spoznavamo procese, ki tečejo v gospodarstvu, izzive, s katerimi se srečujejo podjetja, probleme, ki tarejo nas, potrošnike, saj imamo premalo denarja, s pomočjo katerega bi lahko zadovoljili svoje potrebe. Izvedeli boste, kaj je država, kako delujejo državni organi ter spoznali Ustavo kot najvišji pravni akt v državi, iz katere izhajajo naše pravice in svoboščine. Radi boste obiskali parlament in poklepetali s poslanci, ki si bodo vzeli čas in odgovarjali na vaša vprašanja.

Izbirni moduli prve skupine

Ali ste že slišali za vrednostne papirje, investicijske in vzajemne sklade, finančne trge in borzo? Pri FINANČNEM POSLOVANJU boste znanje o tem poglobili in med drugim znali razlikovati prave od ponarejenih bankovcev. MATERIALNO KNJIGOVODSTVO nas vpelje v poslovne dogodke podjetij, ki jih boste vestno zapisovali, sestavljali bilance ter ugotavljali, če je njihovo poslovanje uspešno. Reklame nas spremljajo na vsakem koraku. Od iznajdljivosti KOMERCIALNEGA POSLOVANJA posameznega podjetja pa je odvisno, ali kupci prepoznajo naš izdelek in se zanj tudi odločijo. Za izdelek v svojem podjetju boste izdelali reklamna sporočila, jih objavili na internetu, oblikovali ceno in reševali morebitne reklamacije kupcev.

Vedno imamo težave, ko želimo državnemu organu nekaj povedati, uradnik pa nam odgovori, naj to napišemo. Zato vam bo poznavanje upravnega postopka in upravnega spora pomagalo tudi v življenju, da boste sestavili pravilno vlogo ali se na odločbo v roku pritožili. Večino ur UPRAVNO ADMINISTRATIVNEGA POSLOVANJA bomo namenili pisanju uradnih vabil, vlog, zapisnikov in preprostih odločb. Spoznali boste tudi razliko med žigom in štampiljko, dokumente pa pošiljali tudi v elektronski obliki in na koncu vse skupaj arhivirali.
 

Izbirni moduli druge skupine

V današnjem svetu ste brez zavarovanja na najboljši poti do velikih denarnih izgub. Pri ZAVAROVALNIH STORITVAH vam bomo pomagali poiskati in izbrati primeren način sklepanja premoženjskega in osebnega zavarovanja. Ko boste zavarovali svoje obstoječe premoženje, je pravi čas, da ga še povečate. Pri BANČNEM POSLOVANJU boste spoznali, kako najeti kredit, varčevati in vlagati denar. Ko si premoženje ustvarite, ga je potrebno popisati in urediti. S tem, z obračunavanjem plač in še s čim se boste ukvarjali pri FINANČNEM KNJIGOVODSTVU. Pri NEPOSREDNEM TRŽENJU boste merili zadovoljstvo kupcev, načine, kako jih obdržimo in kako pridobimo nove kupce.

Odprti kurikul

Modul domovinska vzgoja je sestavljen iz dveh enot, domovinske vzgoje in mediacije. Pri domovinski vzgoji spoznavamo svojo domovino, vlogo predsednika republike, parlamenta, vlade, državne simbole – grb in zastavo, z veseljem zapojemo tudi himno. Spoznavamo človekove pravice in svoboščine ter delovanje Evropske unije. V okviru pouka so se naši dijaki udeležili tudi Državne proslave Rudolfa Maistra in pogovora s predsednikom republike dr. Danilom Turkom v Vačah. S predsednikom so se pogovarjali o tem, kaj jim pomeni domovina, predsednik pa jim je podaril tudi knjigo z naslovom Domoljubje v katero se je tudi podpisal, še posebno pa so bili ponosni na to, da so se s predsednikom lahko tudi slikali.

Pri mediaciji se naučimo zlasti poslušati drug drugega, govoriti in reševati konflikte, ki nastanejo med dijaki. Najlažje pa ponazorimo kaj pomeni mediacija z naslednjo zgodbo: Dve sestri sta imeli eno pomarančo. Ker se nista mogli dogovoriti katero naj jo vzame sta se odločili, da gresta na sodišče. Na sodišču sta vsaka posebej dokazovali, katera je dala več denarja za pomarančo in sodnik je v imenu pravice določil, da dobi pomarančo tista sestra, ki je plačala večji del kupnine. Z odločitvijo nista bili zadovoljni zato sta se odločili, da gresta na poravnavo. Na poravnavi so določili, da vsaka dobil pol pomaranče. Vendar tudi s to odločitvijo nista bili zadovoljni, saj je vsaka hotela cel sadež.

Odločili sta se, da gresta k mediatorju. Ta ju je vprašal, kaj pravzaprav želita početi s to pomarančo.
Prva sestra je odgovorila, da potrebuje lupino, da bo spekla piškote, druga pa, da si jo želi pojesti, ker obožuje pomaranče. Sestri sta se šele na mediaciji prvič poslušali in ugotovili,da vsaka lahko dobi cel sadež, ena lupino, druga pa sredico in sta bili obe zadovoljni.
Ker se veliko naših diplomantov zaposli v državni upravi in sodstvu imamo poseben modul, kjer spoznajo pravo, pravna pravila, delovanje državnih organov in sodišč, ter postopke, ki jih le-ti uporabljajo pri svojem delu. Vso teorijo z vajami tudi preizkusimo in pri praktičnem pouku kjer rešujemo obrazce in dokumentacijo s katero se navadno srečujemo kot državljani, v vsakdanjem življenju.

Funkcionalna pismenost in retorika ter strojepisje in obdelava besedil

Naučili se boste pogovarjati med seboj, javnega nastopanja, učiti se učiti, pisnega in ustnega komuniciranja. Zlasti pisno komuniciranje s pomočjo računalnikov je bistveno lažje, če znamo slepo desetprstno tipkati. To pa je tudi ena od posebnosti naše šole, saj dijaki obvladajo tipkovnico in miže, hitro in pravilno napišejo vse kar si zaželijo. Ravno zaradi tega imajo pri zaposlitvi v sodstvu ali državni upravi veliko prednost, saj znati tipkati pomeni tudi velik prihranek časa. In saj veste kaj pravijo. Čas je denar.

Skip to content