Moduli v programih ADMINISTRATOR

Obvezni moduli

Samostojni podjetnik, delniška družba, javno podjetje… kaj to pomeni? Pri TEMELJIH GOSPODARSTVA se boste seznanili z vrstami gospodarskih družb, ustanovili svoje podjetje in izvedli vpis v sodni register. Skozi to boste spoznali osnovne izraze s področja prava in oblikovali enostavne pogodbe.

V drugem delu se boste seznanili z Ustavo republike Slovenije, v njej zapisanimi pravicami in svoboščinami ter sestavo in delovanjem najvišjih državnih organov. Velikokrat ste se že srečali z žigom, štampiljko, različnimi papirji in evidencami. Pri ADMINISTRATIVNEM POSLOVANJU jih boste praktično uporabljali. Evidentirali boste tudi gotovinski in negotovinski promet ter knjižili prihodke in odhodke. Delo z internetom in uporabljanje elektronske pošte vam verjetno ni tuje, da pa vam bo šlo to delo hitreje, boste na koncu obvladali desetprstno slepo tipkanje pri TEMELJIH INFORMACIJSKO-KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE (IKT) IN STROJEPISJA. Sestavljali boste vloge, vabila, zapisnike in izpolnjevali obrazce, uporabljene v UPRAVNEM POSTOPKU, pri delu s strankami pa se boste obnašali po poslovnem bontonu.

Izbirni moduli – dijak izbere dva modula

Prepričani smo, da ste se že srečali s tremo.

Pri KOMUNICIRANJU vam bomo pomagali, da jo odpravite, in samozavestno nastopate v javnosti. Ali veste, kakšna je pot od razpisa za delovno mesto do sklenitve delovnega razmerja? Ali veste, da TAJNIŠKA OPRAVILA v podjetjih niso le prelaganje papirjev in kuhanje kavic? Tudi sestanki morajo biti učinkovito organizirani; za to je potrebno poznati postopke organizacije.

Vsak dan vas bombardirajo z oglasi, katalogi, akcijami … Tudi vi boste pri POTROŠNEM TRŽENJU V SODOBNEM PODJETJU izdelali svoj katalog in se predstavili na sejmu učnih podjetij. Imate podatke v računalniku neorganizirane in se v njih težje znajdete? Pri ZBIRANJU IN OBDELAVI PODATKOV boste urejali preglednice, risali grafikone in računali s pomočjo računalnika. Pri uricah PRAVA boste med drugim spoznali različne vrste pogodb in se naučili sestaviti prodajno pogodbo. V računalniški učilnici boste pri praktičnem pouku preko interneta iskali različne pravne predpise.

Skip to content