SUAŠ na facebooku SUAŠ na youtube

Nastavite za domačo stran

 
 

ELEKTRONSKA REDOVALNICA

 
 
 

Za uporabo storitev Elektronske redovalnice se lahko prijavite po e-pošti pri prof. Juvanu (samo.juvan1@guest.arnes.si) tako, da napišete ime in priimek ter razred dijaka za katerega naročate Elektronsko redovalnico in tudi vaše ime in priimek ter naslov, ali pri razrednikih na roditeljskih sestankih oziroma na govorilnih urah. Po pošti boste na dom dobili dve položnici ter uporabniško ime in geslo, ki ju za ogled ocen in izostankov vpišete v okenci na tej strani.

Podatke za dostop in položnici za plačilo uporabe e-redovalnice v 1. in v 2. konferenci smo začeli pošiljati na domače naslove dijakov 25. 9.
Najprej smo pošto pošiljali dijakom 1. letnikov. Za dijake višjih letnikov, ki so v prejšnjih letih že bili prijavljeni na e-redovalnico boste kar obdržali podatke za dostop iz prejšnjih let, ampak se morate pa vseeno za to šolsko leto prijaviti, da želite uporabljati dostop do e-redovalnice. Z vnašanjem podatkov pričnemo s 1. oktobrom.

Za ogled ocen spodaj vnesite uporabniško ime in geslo!

 

 

           Uporabniško ime:  

                             Geslo:   

 

 

  

 

                   

 

      

 

 

Tudi v šolskem letu 2017/18 boste lahko v Elektronski redovalnici spremljali ocene, zaključene ocene, izostanke po tednih, ki jih bomo vnašali ob koncu vsakega tedna ter seštevek izostankov po mesecih.
 

Viden bo odstotek obiska pri pouku. Le-ta je pomemben, saj na šoli velja 85% obvezna prisotnost pri pouku. Vnašanje ocen in izostankov v redovalnico bo še vedno potekalo enkrat tedensko (vedno za pretekli teden).

V preglednico bomo sproti vpisovali tudi načrt pisnih preverjanj znanj po mesecih za posamezne predmete.
Pri vsakem dijaku bo prostor za obvestila, kjer vam bo razrednik ali posamezen profesor lahko pisal pomembna opažanja, sproti pa vas bomo obveščali tudi o aktualnih dogodkih (roditeljski sestanki, športni dnevi...)
 

V preteklih letih se je projekt pokazal kot koristna dodatna oblika sodelovanja med starši, dijaki in šolo. Dijaki, ki so imeli dostop do Elektronske redovalnice so v povprečju manj izostajali od pouka in imeli višji uspeh v šoli. Zato vam tudi v šolskem letu 2016/17 svetujemo, da se odločite za sodelovanje v projektu, ki vam ga nudimo kot nadstandardno storitev. 

Cena za dostop ostaja 2,50 €/na mesec. Z izvajanjem El. redovalnice bomo pričeli 1. oktobra in zaključili ob koncu pouka v juniju za nezaključne letnike (9 mesecev) in v maju za zaključne letnike (8 mesecev).