Kontakt / Informacije

Ravnatelj:

Dušan Vodeb

ravnatelj@suaslj.com


Pomočnica ravnatelja:

Darja Vidovič

darja.vidovic@suaslj.si

01 439 60 35


Tajnica:

Magda Mohorič

magda.mohoric@suaslj.com

Tel: 01 231 71 67


Tajništvo:

info@suaslj.com


Tajnik zaključnih izpitov:

Janez Gluhodedov

janez.gluhodedov@suaslj.si

01 431 94 07


Tajnica poklicne mature:

Maja Ipavec

maja.ipavec@suaslj.si

01 431 94 07


Svetovalna služba:

Albina Čeplak

albina.ceplak@suaslj.si

vpis@suaslj.si 

051 606 167 (in 01 434 45 28)


Zbornica:

profesorji@suaslj.com

01 231 89 49


Knjižnica:

Sara Horvat

knjiznica@suaslj.si

info@suaslj.si

01 231 71 67


Izredno izobraževanje
in referat za dijake:

Anže Trafela

iod@suaslj.si

iod.vpis@suaslj.si

01 431 93 78

041 618 983

Transakcijski račun: 01100-6030699359
Davčna številka:
50498720
Matična številka:
508609400


URADNE URE

Tajništvo:

od ponedeljka do petka od 9.00 do 12.00

Referat za dijake:  

od ponedeljka do petka od 10.00 do 12.00

Knjižnica:  

od ponedeljka do petka od 8.00 do 14.00

Šolska svetov. služba:  

od ponedeljka do petka od 10.00 do 13.00


ORGANI ŠOLE

SVET ŠOLE ima štiriletni mandat. Sestavljajo ga dva predstavnika ustanovitelja, pet predstavnikov delavcev šole, dva predstavnika dijakov in dva predstavnika sveta staršev.

RAVNATELJ
POMOČNIK RAVNATELJA
UČITELJSKI ZBOR – PROGRAMSKI UČITELJSKI ZBOR
RAZREDNIKI
STROKOVNI AKTIVI
SVET STARŠEV sestavljajo predstavniki staršev vsakega oddelka, ki so izvoljeni na roditeljskem sestanku.
SKUPNOST DIJAKOV sestavljajo predsedniki vseh razredov.

Skip to content