Jezikovni predmeti

JEZIKOVNI PREDMETI

SLOVENŠČINA na naši šoli ni kakšen bavbav, ampak predvsem zanimiv in privlačen predmet, ki vas bo popeljal v svet lepih besed, zanimivih zgodb in velikih začetnic. Poglobili se boste v skrivnostni svet slovnice in znali boste samostojno in pravilno napisati katerokoli besedilo. Lahko boste tudi pisali in objavljali svoje umetniške podvige. Pri urah vam zagotovo ne bo dolgčas, saj boste tudi sami v vlogi govorca in oblikovalca šolske ure. Posamezno in /ali s sošolci boste pri uri posredovali učno snov, ki je po novih programih dijaku zanimivejša in prijazna. Na ta način se boste naučili tudi javno nastopati. Če boste pri uri dodali še ščepec dobre volje in prijazen nasmeh, bo pouk slovenskega jezika prava pustolovščina.

ANGLEŠKI, NEMŠKI IN ITALIJANSKI JEZIK
Slovensko gospodarstvo se vedno bolj vključuje v mednarodne tokove. Zato vse organizacije in podjetja, tudi najmanjša, potrebujejo ljudi, ki se znajo sporazumevati v tujih jezikih. Na naši šoli vas bomo pripravljali, da boste znali učinkovito nagovoriti poslovne partnerje, jih informirati po telefonu ali pa jim poslati dopis. Pozornost, ki jo namenjamo poslovni korespondenci, boste lahko s pridom uporabili že npr. pri iskanju zaposlitve, saj boste znali oblikovati prošnjo v tujem jeziku, kar prenekateri razpis za delovno mesto že danes zahteva. Povezovanje z Evropo je za nas zanimivo, zato smo povezani z nekaterimi šolami v Nemčiji, Avstriji in Španiji. Te povezave so iskrice, ki poživljajo pouk tujih jezikov in širijo obzorja.

Pri pouku ANGLEŠKEGA JEZIKA ali NEMŠKEGA JEZIKA kot prvega tujega jezika poglabljamo širino in nadgrajujemo vsebine, ki so jih dijaki osvojili že v osnovni šoli. Poleg rednega pouka, ki ga radi popestrimo z audio-video sredstvi, sta za dijake na voljo tudi angleški krožek in dopolnilni pouk, šola pa sodeluje tudi na tekmovanju za angleško bralno značko. Precej pozornosti posvetimo poslovni korespondenci, kar lahko s pridom uporabljajo že pri iskanju zaposlitve; dijaki se naučijo oblikovati prijavo za delo v angleščini oziroma nemščini, saj dandanes marsikateri razpis zahteva prav to. Aktivno znanje angleškega jezika ali poslovne angleščine oziroma nemščine pa je pogoj za skoraj vsako delovno mesto. Za dijake, ki se v osnovni šoli niso učili angleškega oziroma nemškega
jezika, pa šola nudi pouk angleščine ali nemščine kot drugi tuji jezik. Tu se poučevanje prične z osnovami jezika in do zaključka izobraževanja osvojijo solidno znanje angleščine oziroma nemščine. Na šoli deluje tudi krožek nemškega jezika. Pripravljamo in izdelujemo biltene z različnimi temami. Vključeni smo v evropski projekt Comenius s projektom Potovanja in turizem za otroke in mladino.

ITALIJANSKI JEZIK poučujemo kot drugi tuj jezik. Pouk popestrimo z avtentičnim gradivom (časopisni članki, avdio-vizualna gradiva). Organiziramo ekskurzije v Italijo, da svoje znanje preizkusimo tudi praktično. Navezali smo stike s srednjimi šolami s podobnim učnim programom v Italiji (ena s slovenskim učnim jezikom in druga z italijanskim učnim jezikom), tako da lahko primerjamo program, predmetnike ter delo pri nas in pri njih. Krožek “LABORATORIO ITALIANO” in dopolnilni pouk za ITALIJANŠČINO nudi dijakom, ki imajo preglavice z utrjevanjem snovi, pri krožku pa delamo predvsem na besednem zakladu.

Skip to content