Izredno izobraževanje

Izredno izobraževanje

obvestila

Vpis v izredno izobraževanje je zaradi zapolnitve vseh mest zaprt. 

kontakt

PISARNA IZREDNEGA IZOBRAŽEVANJA

Vodja izobraževanja: Anže Trafela

tel: 01/ 431 93 78

tel: 041/ 618 983

fax: 01/ 282 21 89

Zdravstvena pot 10
1000 Ljubljana

E- POŠTA:
info@suaslj.si

iod@suaslj.si ter iod.vpis@suaslj.si (referat)

URADNE URE REFERATA ZA IZREDNO IZOBRAŽEVANJE

ponedeljek, torek, četrtek od 13. do 15. ure
ob sredah od 13. do 16. ure
ob petkih od 10. do 11.30 ure

vpis 2023 / 2024

Spoštovani bodoči slušatelji in slušateljice izrednega izobraževanja za odrasle!
 

Sporočamo vam, da bo letos vpis na izobraževanje odraslih potekal elektronsko do zapolnitve mest.

Izpolnite spodnji obrazec za začetek postopka. Ob vnosu zahtevanih podatkov bodite natančni, saj se v nasprotnem primeru postopek ne bo nadaljeval.

Po izpolnjeni prijavi vas bomo v najkrajšem možnem času kontaktirali na elektronski naslov, ki ga boste navedli ob izpolnjevanju prijave. Poslali vam bomo obrazce, ki nam jih boste izpolnjene in podpisane poslali nazaj na e-naslov. Prav tako boste v skladu z navodili priložili sken spričeval osnovne oz. srednje šole. Prejeli boste položnico za poravnanje vpisnine (rok plačila je 2 delovna dneva) in nam poslali sken potrdila o plačilu. Brez plačila vpis ni veljaven. V roku 5 delovnih dni po prejetem plačilu vam bomo na e-naslov, naveden v tem obrazcu poslali potrdilo o vpisu.

Postopek:
1. Izpolnite ta obrazec.
2. Po prejetem mailu, pošljite zahtevano v mailu.
3. Plačajte vpisnino (v roku 2 delovnih dni).
4. Prejmete potrdilo o vpisu (v roku 5 delovnih dni po prejetem plačilu).

V kolikor bo ob vpisu prišlo kakršnihkoli nejasnosti ali težav, smo za tovrstna vprašanja med delovnim časom dosegljivi na telefonskih številkah 041-618-983 ali 01/431 93 78 ter na e-naslovu iod.vpis@suaslj.si.

Izredno izobraževanje v šolskem letu 2023/2024 bo potekalo po posodobljenem ceniku (glej INFORMACIJE). 

Referat SUAŠ Ljubljana

obrazec za vpis

Vpis v izredno izobraževanje za šolsko leto 2023 / 2024 zaradi zapolnitve prostih mest ni več mogoč.

informacije

Vse, ki se zaradi kakršnega koli razloga ne morete vpisati v program redne šole, vabimo, da želeno izobrazbo pridobite na naši šoli v okviru izrednega izobraževanja. Vpisujemo v naslednje oddelke za odrasle:

 1. EKONOMSKI TEHNIK
 2. ADMINISTRATOR
 3. EKONOMSKI TEHNIK PTI

Za program upravni tehnik smo vam pripravili prekvalifikacijo v program ekonomski tehnik.

IZOBRAŽEVANJE NA DALJAVO organiziramo kot samoizobraževanje.

INFORMACIJE v času uradnih ur: ponedeljek – četrtek, od 13. do 17. ure, petek od 13. do 14.30 ure

EKONOMSKI TEHNIK – 4-letni program (V. stopnja izobrazbe)

Ekonomski tehnik je poklic V. stopnje zahtevnosti; šolanje traja 4 leta. V ljubljanski regiji se je naša šola edina usmerila v POSLOVNO in UPRAVNO področje. To pomeni, da vam bomo ponudili vsa potrebna znanja za EKONOMSKEGA TEHNIKA, ob tem pa vas bomo še dodatno usposobili za pisarniška dela v upravi podjetij, v kadrovskih službah, na sodiščih, v državni upravi, geodetski upravi, zemljiški in matični knjigi. Obvladali boste desetprstno slepo tipkanje in estetsko ter jezikovno pravilno oblikovanje besedil za računalniki. Znali boste pripraviti vse potrebno za poslovne sestanke, pisati zapisnike, oblikovati sklepe, evidentirati in shranjevati dokumentarno gradivo, voditi kadrovske evidence, pa tudi nekatera računovodska dela vam ne bodo tuja. In še marsikaj drugega!

Pogoj za dokončanje šolanja je uspešno opravljena poklicna matura, ki obsega:

Obvezni del:

 • pisni in ustni izpit iz slovenskega jezika
 • pisni in ustni izpit iz gospodarskega poslovanja

Izbirni del:

 • pisni in ustni izpit iz prvega tujega jezika ali matematike
 • seminarsko nalogo iz računovodstva, upravnega poslovanja, ekonomije ali prava (po vaši izbiri)

Dobrodošli na oddelku izrednega izobraževanja. Ob vpisu ste dobili razpored mesečnih rokov izpitov in osebni izobraževalni načrt, kjer je navedeno, katere izpitne obveznosti imate. Čeprav ste vpisani v nek letnik, lahko opravljate izpite tudi za nižje ali višje letnike. Pri predmetih, kjer se snov navezuje, npr. tuji jeziki, je potrebno najprej opraviti izpit za nižji letnik.

Predavanja

Zaradi vladnih ukrepov od ponedeljka, dne 16. 3. 2020, do preklica ni pouka in predavanj za slušatelje ob delu.

Za večino predmetov/programskih enot so razpisana predavanja, informacije dobite pri profesorju predmeta. Obiskovanje predavanj načeloma ni pogoj za pristop k izpitu, kljub temu pa predavanja priporočamo. Predavanja potekajo enkrat tedensko, strnjeno nekaj tednov zapored. Po izteku predavanj profesor ponavadi razpiše termin za interni izpit, ki je namenjen slušateljem, ki so obiskovali ta predavanja. Pri predmetih/programskih enotah, za katere ni predavanj (psihologija, sociologija, umetnost), se snovi naučite po navodilih v prejetem gradivu.

Konzultacije

Poleg internega izpitnega roka, ki ga določite ob izteku predavanj za posamezen predmet, so izpiti za vse predmete vsak mesec, tako kot je določeno na razporedu. V terminu, ko ima posamezni profesor izpit, ima hkrati tudi konzultacije, govorilne ure. Takrat vam je na voljo za morebitna vprašanja in dodatno razlago.
Poleg osebnih konzultacij so vam učitelji na voljo prek e-pošte in po dogovoru v času uradnih ur.

Vrste izpitov

Izpiti so večinoma ustni, z izpraševalcem ste sami v izpitnem prostoru, razen če ni drugačen dogovor. Nekateri izpiti so samo pisni, npr. strojepisje. Nekateri izpiti pa so sestavljeni iz pisnega in ustnega dela, pri čemer sta lahko dela na različne dneve (jeziki, matematika) ali pa kar na isti dan. Za nekatere izpite je treba sestaviti pisni izdelek, ki ga na ustnem delu zagovarjate. Izdelek je treba dostaviti v referat ob prijavi k izpitu. V vsakem primeru se na izpit za en predmet/programsko enoto prijavite enkrat, ne glede na to, kako je sestavljen. Oceno Vam izpraševalec vpiše v indeks. Če to ni mogoče, vpiše oceno v indeks referat. Za izdajo indeksa morate predložiti dve fotografiji za dokumente.

Prijava k izpitu

Vsaj tri dni pred rokom izpita se morate k izpitu prijaviti. Če je šolnina plačana v celoti, se lahko prijavite po telefonu ali po elektronski pošti. Če šolnino plačujete po obrokih, je praksa naslednja: prvi obrok predstavlja vpisnino in Vam da pravico do obiskovanja predavanj, do konzultacij s profesorji in do učnih gradiv. Naslednje obroke plačujete pred vsakim izpitom, dostavite referatu potrdilo o plačilu in se tako na izpit prijavite. To lahko storite osebno, po faksu ali po elektronski pošti. Ob vpisu ste dobili dve položnici za te obroke, naslednje položnice pa morate pravočasno (cca. 10 dni pred izpitom) naročati sami. Pri plačilu obrokov je treba obvezno navesti referenco (sklic). Ko je šolnina v celoti plačana, dobite vse prijavnice za izpite, število njih je odvisno od vrste vpisa in od vpisanega letnika.

Odjava od izpita

Če ugotovite, da prijavljenega izpita ne boste mogli opravljati, se morate od izpita odjaviti. To lahko storite po telefonu najkasneje en dan pred izpitom. Prijavnica za izpit, od katerega se niste odjavili in h kateremu niste pristopili, zapade, in izpit je treba plačati ponovno.

Vpis v višji letnik in število opravljanja izpitov

Načeloma vpisi potekajo septembra in oktobra. Če Vam je katera že plačana prijavnica ostala neporabljena, jo lahko izkoristite v septembru. Oktobra izpitov ni. Če pa plačate vpisnino za višji letnik, prijavnice iz prejšnjega šolskega leta lahko izkoristite do konca decembra. V višji letnik se sicer vpišete, ko ste porabili število prijavnic za nižji letnik, to pa se lahko zgodi tudi sredi šolskega leta.

V izobraževanju za poklic administrator je v ceni šolnine za posamezni letnik vključeno število izpitov:
– v 1. letniku 12 izpitov,
– v 2. letniku 12 izpitov,
– v 3. letniku 10 izpitov.

V izobraževanju za poklic ekonomski tehnik je v ceni šolnine za posamezni letnik vključeno število izpitov:
– v 1. letniku 11 izpitov,
– v 2. letniku 12 izpitov,
– v 3. letniku 12 izpitov,
– v 4. letniku 14 izpitov.

V izobraževanju za poklic ekonomski tehnik PTI je v ceni šolnine za posamezni letnik vključeno število izpitov:
– v 1. letniku 13 izpitov,
– v 2. letniku 14 izpitov.

Število prijavnic vam omogoča opravljanje izpitov iz katerega koli letnika.

Kako se vpišemo?

Za vpis na izredno izobraževanje potrebujete nekaj dobre volje in poguma, da se ponovno vključite v izobraževanje. Zglasite se v pisarni za izredno izobraževanje in s seboj prinesete vsa dosedanja dokazila o izobraževanju, tudi če ste opravili samo kakšen izpit. V pisarni vam bodo strokovne delavke pripravile vaš osebni izobraževalni načrt. Skupaj boste ugotovili, kateri program bi bil za vas najbolj primeren, in izoblikovali načrt za opravljanje izpitov.

Na voljo so vam sledeči načini vpisa:

 • Redni vpis – Namenjen je vsem, ki se vpisujete v višji letnik, ker ste opravili izpite po programu za nižji letnik.
 • Evidenčni vpis – Namenjen je vsem, ki morate opraviti do 6 izpitov za letnik ali dokončanje izobraževanja. Svetujemo ga tudi v primeru, da potrebujete za opravljanje izpitov predavanja.
 • Diferencialni vpis – Namenjen je slušateljem, ki ste vpisani v katerikoli letnik in morate za dokončanje letnika opravljati manjkajoče izpite iz nižjih letnikov.
 • Absolventski vpis – Za dokončanje šolanja.

Za učence, ki so bili neuspešni v redni šoli, pa želijo šolanje zaključiti v oddelku za odrasle, je za dokončanje programa potreben vpis in plačilo posameznih izpitov. V višje letnike se učenci, ki so obiskovali redno šolo, vpisujejo pod istimi pogoji kot ostali.

Vsi, ki imate poravnano šolnino za preteklo šolsko leto in so vam ostale prijavnice, ki jih lani niste uspeli izkoristiti, jih lahko koristite za izpite v mesecu novembru in decembru, vendar jih morate prinesti v pisarno, da nanje vpišemo podaljšan rok veljavnosti.

Vsi, ki ste vpisani v 4. letnik programa ekonomski tehnik PTI (program 3 + 2), imate predavanja skupaj s slušatelji 3. letnika programa ekonomski tehnik (ET), razen če ni drugače določeno (slovenščina). Vsi, ki ste vpisani v 5. letnik programa ekonomski tehnik PTI, pa imate predavanja skupaj s slušatelji 4. letnika programa ekonomski tehnik (ET), razen če ni drugače določeno (slovenščina).

IZPITI IN PREDAVANJA SE ZAČNEJO NOVEMBRA.

VSE DODATNE INFORMACIJE V ZVEZI Z VPISOM BOSTE DOBILI NA SPLETNI STRANI IN VPISARNI IZREDNEGA IZOBRAŽEVANJA v času uradnih ur.

Cena šolnine je enaka za kandidate, ki obiskujejo predavanja, ali pa študirajo na daljavo.

V njej je vključeno: vpis, mentorsko vodstvo, izpiti glede na vrsto vpisa, materiali (učna pisma in interna gradiva, ne pa tudi učbeniki, le-te je potrebno kupiti v založbi, nekaj pa si jih je možno sposoditi v naši knjižnici).

Šolnina velja za šolsko leto, torej od vpisa do vključno septembra naslednjega šolskega leta. Šolnino je možno plačevati v obrokih.

Cene šolnin za letošnje leto si lahko ogledate v Ceniku storitev.

Želeli bi vas seznaniti tudi z načinom plačevanja vpisnine in šolnine. V pisarni boste ob vpisu izpolnili obrazec, na osnovi katerega vam bomo poslali domov v roku 3 dni položnico in račun. Povedali boste, kdo je plačnik in se odločili za plačilo v enkratnem znesku ali na obroke. Po vplačilu vpisnine vas bomo vpisali. Na ta način vam več ne bo potrebno izpolnjevati položnic in dobili boste račun za šolnino, ki ga boste uveljavljali pri davčni olajšavi. Prosimo pa vas, da boste še vedno prinesli odrezek v pisarno, ko boste želeli dvignili prijavnico za izpit.

Vse, ki bi se želeli izogniti gneči v pisarni, vabimo na skupinski vpis, kjer boste izpolnili obrazec za vpis (dobite ga v šoli) in obrazec za način plačila, na osnovi katerega vam bomo izstavili račune in položnice.

MOŽNI NAČINA PLAČILA

 

a) po obrokih

1. obrok 280,00 € (zajema vpisnino in prva 2 izpita),
–  znesek posameznega izpita po 80,00 €, do skupnega zneska posameznega letnika (glede na število izpitov).
 

V izobraževanju za poklic administrator je v ceni šolnine za posamezni letnik vključeno število izpitov:

– v 1. letniku 12 izpitov, (skupaj 1080€ po obrokih)
– v 2. letniku 12 izpitov, (skupaj 1080€ po obrokih)
– v 3. letniku 10 izpitov (skupaj 680€ po obrokih)
 
V izobraževanju za poklic ekonomski tehnik je v ceni šolnine za posamezni letnik vključeno število izpitov:
– v 1. letniku 11 izpitov, (skupaj 1000€ po obrokih)
– v 2. letniku 12 izpitov, (skupaj 1080€ po obrokih)
– v 3. letniku 12 izpitov, (skupaj 1080€ po obrokih)
– v 4. letniku 14 izpitov (skupaj 1000€ po obrokih)
 
V izobraževanju za poklic ekonomski tehnik PTI je v ceni šolnine za posamezni letnik vključeno število izpitov:
– v 1. letniku 13 izpitov, (skupaj 1160€ po obrokih)

– v 2. letniku 14 izpitov (skupaj 1000€ po obrokih)

b) plačilo v enkratnem znesku. V ceno šolnine je vključeno opravljanje izpitov po predmetniku, predavanja in gradiva za vpisani letnik.

 

V izobraževanju za poklic administrator je v ceni šolnine za posamezni letnik vključeno število izpitov:

– v 1. letniku 12 izpitov, (920€ v enkratnem znesku)
– v 2. letniku 12 izpitov, (920€ v enkratnem znesku)
– v 3. letniku 10 izpitov (530€ v enkratnem znesku)
 
V izobraževanju za poklic ekonomski tehnik je v ceni šolnine za posamezni letnik vključeno število izpitov:
– v 1. letniku 11 izpitov, (920€ v enkratnem znesku)
– v 2. letniku 12 izpitov, (920€ v enkratnem znesku)
– v 3. letniku 12 izpitov, (920€ v enkratnem znesku)
– v 4. letniku 14 izpitov (920€ v enkratnem znesku)
 
V izobraževanju za poklic ekonomski tehnik PTI je v ceni šolnine za posamezni letnik vključeno število izpitov:
– v 1. letniku 13 izpitov, (920€ v enkratnem znesku)
– v 2. letniku 14 izpitov (920€ v enkratnem znesku)

Gradiva, ki jih potrebujete, so na voljo v referatu.


Na svoj domač računalnik si lahko prenesete programe za učenje strojepisja (ASDF, ASDFA, FDSA in FDSA2). Programi so zaščiteni z geslom, ki ga dobite v šolskem referatu ali pri profesorjih, ki učijo predmet strojepisje.

Vsi so zapakirani v ABC.zip datoteki, ki jo najprej prenesite/shranite na vaš računalnik (kliknite na spodnjo povezavo in datoteko shranite na ustrezno mesto na vašem računalniku Shrani/Save oz. desni klik in izberite ukaz Shrani cilj kot…/Save Target As…).

Verzija za Windows 7 oz. Windows Vista (ASDF_Win7.rar; velikost 247 KB)

Verzija za Windows XP (ABC.zip datoteka; velikost 229 KB)

Nato jo na vašem računalniku s programom za stiskanje datotek “odpakirajte/odzipajte”. Programi oz. datoteke so zaščitene z geslom, ki ga morate vpisati preden začnete uporabljati programe. Geslo dobite v šolskem referatu ali pri profesorjih, ki učijo strojepisje.

Poslovna informatika

(Ekonomski tehnik, 3. letnik, gradivo pripravila Saška Grušovnik) – – odpri/shrani (9.47 MB)

Gradivo je na voljo v Wordu. Odprete ga tako, da kliknete na povezavo v zgornji vrstici z levim gumbom. Na svoj računalnik ga shranite tako, da na povezavo kliknete z desnim gumbom in izberete ukaz Save Target As…

Poslovna informatika

(Ekonomski tehnik, 4. letnik, Ekonomski tehnik PTI, 5. letnik, gradivo pripravila Saška Grušovnik) – odpri/shrani (5.54 MB)

Gradivo je na voljo v PDF formatu. Odprete ga tako, da kliknete na povezavo v zgornji vrstici z levim gumbom. Na svoj računalnik ga shranite tako, da na povezavo kliknete z desnim gumbom in izberete ukaz Save Target As…

Primeri vprašanj z odgovori za POM

ANJ (2010/2011)

SJK (2007/2008)

POT (2007/2008)

GPO (2007/2008)

GPO (2007/08) – vprašanja za pisni del poklicne mature

MATEMATIKA (2007/08) – ustna vprašanja za poklicno maturo

GOSPODARSTVO (2009/10 – samo za EKT-PTI)

NAVODILA ZA IZDELAVO PROJEKTNIH NALOG

Termine individualnih govorilnih ur si lahko ogledate tukaj.

prijava na izpit

Skip to content