Izobraževalni programi

SPLOŠNO O PROGRAMIH

V šolskem letu 2008/2009 smo pričeli v prvih letnikih izobraževati po prenovljenih programih EKONOMSKI TEHNIK, ADMINISTRATOR in EKONOMSKI TEHNIK – PTI.

Splošno izobraževalni predmeti so organizirani enako kot do sedaj. Strokovni predmeti se po novem združujejo v MODULE. Pri vsakem modulu boste to, kar se boste naučili, tudi praktično izdelali. Imeli veliko več vaj v sodobno opremljenih učilnicah in v učnem podjetju.

MODULE delimo na:

• OBVEZNE, ki jih dijak mora opraviti, in
• IZBIRNE, izmed katerih dijak izbere tiste, ki ga najbolj zanimajo.

Praktično izobraževanje se v programu izvaja kot praktični pouk in praktično usposabljanje z delom. V šoli se izvaja praktični pouk, pri delodajalcih pa praktično usposabljanje z delom. Praktično usposabljanje z delom omogoča predvsem doseganje ciljev, ki jih šola sama ne more v celoti uresničiti. Praktično usposabljanje z delom se izvaja na podlagi sklenjene:

• individualne učne pogodbe med delodajalcem in dijakom ali
• kolektivne učne pogodbe med delodajalcem in šolo.

Odprti kurikul so vsebine, ki jih vsaka šola ponuja in oblikuje po svoje. Pri nas smo prisluhnili zahtevam delodajalcev in željam dijakov, zato bomo ponudili dodatne ure računalništva in medsebojnega komuniciranja.

Dijaki bodo na koncu izobraževanja poleg ocen pri vsakem splošno izobraževalnem predmetu in poklicnem modulu pridobili določeno število kreditnih točk.

Skip to content