E-informativni dan

E-informativni dan

Izobraževalni programi

Informacije o programih

Vpisni pogoji

V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je uspešno končal osnovnošolsko izobraževanje.

Trajanje izobraževanja

Izobraževanje traja štiri leta in je poleg ocen ovrednoten z 240 kreditnimi točkami (KT).

Možnosti zaposlitve

Program omogoča pridobiti sodobno izobrazbo in veliko možnosti za zaposlitev.

Lahko postanete:

 • tajnik,
 • poslovni sekretar,
 • uradnik v knjigovodstvu,
 • uradnik za finance,
 • komercialist za prodajo,
 • trgovski potnik,
 • zastopnik,
 • nabavno-prodajni referent,
 • referent za reklamacije,
 • bančni uradnik,
 • blagajnik,
 • menjalec denarja,
 • poštni uslužbenec,
 • teletržnik,
 • zavarovalniški asistent.

Predmetnik

E-informativni dan, SUAŠ Ljubljana
E-informativni dan, SUAŠ Ljubljana
E-informativni dan, SUAŠ Ljubljana

 

 

 

 

Pogoji za dokončanje

Za dokončanje izobraževanja in pridobitev izobrazbe mora dijak uspešno opraviti s pozitivnimi ocenami

• splošnoizobraževalne predmete,
• obvezne strokovne module,
• izbirne strokovne module,
• odprti del kurikula.

Poleg tega mora opraviti:

• interesne dejavnosti,
• obveznosti pri praktičnem usposabljanju z delom,
• poklicno maturo.

Poklicna matura obsega:

A. Obvezni del:
• pisni in ustni izpit iz slovenščine,
• pisni in ustni izpit iz gospodarstva.

B. Izbirni del:
• pisni in ustni izpit iz tujega jezika ali matematike,
• izdelek oziroma storitev in zagovor.

Ali si predstavljate oglaševalsko agencijo, turistično agencijo, borzo, zavarovalnico, podjetje, obrtnika, delniško družbo, upravno enoto, ministrstvo, sodišče ali vlado brez računalnika, telefona, pisarniške mehanizacije, brez prijaznih ljudi, ki bi opravljali delo: tajnice, administratorja v sprejemni pisarni, kadrovski službi, informacijski službi, nabavi, prodaji, marketingu, financah …? Gotovo ne!

Za vsa ta dela lahko kandidirate z izobrazbo ADMINISTRATOR.

Vpisni pogoji

V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je uspešno končal osnovnošolsko izobraževanje.

Trajanje izobraževanja

Izobraževanje traja tri leta. Izobraževalni program je ovrednoten s 180 kreditnimi točkami (KT).

Pogoji za napredovanje in dokončanje izobraževanja

Pogoji za napredovanje

V višji letnik lahko napredujejo dijaki, ki so ob koncu šolskega leta pozitivno ocenjeni iz vseh splošnoizobraževalnih predmetov in strokovnih modulov in ki so opravili vse interesne dejavnosti in vse obveznosti praktičnega usposabljanja z delom, oziroma napredujejo po sklepu programskega učiteljskega zbora.

Pogoji za dokončanje

Za dokončanje izobraževanja in pridobitev izobrazbe mora dijak uspešno opraviti s pozitivnimi ocenami
• splošnoizobraževalne predmete,
• obvezne strokovne module,
• izbirne strokovne module,
• odprti del kurikula.

Poleg tega mora opraviti:
• interesne dejavnosti,
• obveznosti pri praktičnem usposabljanju z delom,
zaključni izpit (zaključni izpit obsega pisni in ustni izpit iz slovenščine, izdelek oziroma storitev in zagovor).

Predmetnik

E-informativni dan, SUAŠ LjubljanaE-informativni dan, SUAŠ LjubljanaE-informativni dan, SUAŠ Ljubljana

Če se v šoli dobro počutite in ste uspešni, lahko po končanem programu ADMINISTRATOR nadaljujete izobraževanje še dve leti in zaključite šolanje s peto stopnjo izobrazbe ter nazivom EKONOMSKI TEHNIK – PTI (poklicno-tehniško izobraževanje).

Vpisni pogoji

V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je uspešno končal srednje poklicno izobraževanje in si
pridobil izobrazbo administrator ali končal enakovredno izobraževanje po prejšnjih predpisih.

Trajanje izobraževanja

Izobraževanje traja dve leti. Program je ovrednoten s 120 kreditnimi točkami.

Pogoji za napredovanje in dokončanje izobraževanja

Pogoji za napredovanje

V višji letnik lahko napredujejo dijaki, ki so ob koncu šolskega leta pozitivno ocenjeni iz vseh splošnoizobraževalnih predmetov in strokovnih modulov predhodnega letnika, ki so opravili vse interesne dejavnosti in vse obveznosti praktičnega usposabljanja z delom, oziroma napredujejo po sklepu programskega učiteljskega zbora.

Pogoji za dokončanje

Za dokončanje izobraževanja in pridobitev izobrazbe mora dijak uspešno opraviti s pozitivnimi ocenami splošnoizobraževalne predmete, obvezne strokovne module, izbirne strokovne module in odprti del kurikula. Poleg tega mora opraviti vse interesne dejavnosti, obveznosti pri praktičnem usposabljanju z delom in poklicno maturo.

Poklicna matura obsega pisni in ustni izpit iz slovenščine, pisni in ustni izpit iz gospodarstva, pisni in ustni izpit iz tujega jezika ali matematike in izdelek oziroma storitev z zagovorom.


E-informativni dan, SUAŠ Ljubljana
E-informativni dan, SUAŠ Ljubljana
E-informativni dan, SUAŠ Ljubljana

Po uspešno opravljeni poklicni maturi boste lahko nadaljevali izobraževanje skoraj na vseh višjih in visokih šolah.

Dijaki, ki bodo poleg poklicne mature opravili še peti maturitetni predmet, se bodo lahko vpisali na nekatere univerzitetne študijske programe.

Možnosti vpisa na vse univerzitetne študijske programe pa bodo imeli tisti dijaki, ki se bodo vpisali v enoletni maturitetni tečaj in uspešno opravili splošno maturo.
E-informativni dan, SUAŠ Ljubljana
Naši dijaki se najpogosteje vpisujejo na spodaj navedene izobraževalne ustanove:

VISOKOŠOLSKI ZAVODI

FAKULTETA ZA UPRAVO, Ljubljana \ Uprava – diplomirani upravni organizator
EKONOMSKA FAKULTETA, Ljubljana \ Visoka poslovna šola – diplomirani ekonomist
FAKULTETA ZA SOCIALNO DELO, Ljubljana – diplomirani socialni delavec
EKONOMSKO POSLOVNA FAKULTETA, Maribor – diplomirani ekonomist
FAKULTETA ZA ORGANIZACIJSKE VEDE, Kranj \ Organizacija in management
FAKULTETA ZA VARNOSTNE VEDE, Ljubljana \ Varnost in policijsko delo
FAKULTETA ZA MANAGEMENT KOPER, Koper \ Management
TURISTICA – VISOKA ŠOLA ZA TURIZEM PORTOROŽ, Portorož
GEA COLLEGE – VISOKA ŠOLA ZA PODJETNIŠTVO PIRAN, Piran
VISOKA ŠOLA ZA UPRAVLJANJE IN POSLOVANJE NOVO MESTO, Novo mesto
VISOKA ŠOLA ZA VARSTVO OKOLJA, Celje

VIŠJE STROKOVNE ŠOLE

GZS Center za poslovno usposabljanje, Višja strokovna šola
Gea College, CVŠ Ljubljana – poslovni sekretar, ekonomist
Leila, VSŠ Ljubljana – poslovni sekretar
Emona Efekta, VSŠ Ljubljana – ekonomist
B 2, VSŠ Ljubljana – ekonomist, poslovni sekretar, inženir informatike
VSŠ za gostinstvo in turizem Bled – organizator poslovanja v gostinstvu in turizmu
DOBA, VSŠ Maribor – poslovni sekretar, ekonomist, inženir varstva okolja in komunale, inženir informatike, organizator socialne mreže
VSŠ BIC Ljubljana – organizator poslovanja v gostinstvu in turizmu

Interesne dejavnosti, projekti in krožki

Velika vrednota naše šole je aktivno udejstvovanje dijakov in šolskih delavcev v raznih dejavnostih in projektih: šolskih, nacionalnih kot tudi mednarodnih. Zaradi pestre in dobre izbire le teh, se za sodelovanje vsako leto odloča več dijakov.

Galerija

Nekaj foto utrinkov.

Učni uspeh

Učni uspeh ob koncu leta

E-informativni dan, SUAŠ Ljubljana

Odlični dijaki

Šolsko leto

Število odličnih dijakov

2005/06

124

2006/07

117

2007/08

125

2008/09

92

2009/10

87

2010/11

75

2011/12

68

2012/13

74

2013/14

84

Odlični dijaki

Šolsko leto

USPEŠNI

2011/2012

100%

2012/2013

100%

2013/2014

100%

Učni uspeh na maturi

Šolsko leto

USPEŠNI

  2011/2012

92%

  2012/2013

95%

  2013/2014

94%

AKTUALNO

Naš dijak je evropski prvak

Naš dijak je evropski prvak

SUAŠ šport
Naš dijak Žiga Lin Hočevar je nov evropski prvak v slalomu na divjih vodah!    SUAŠ-evci mu iskreno čestitamo in...
Read More
Bron za naše košarkaše

Bron za naše košarkaše

SUAŠ šport
Naša druga košarkarska ekipa je na 2. ljubljanskem prvenstvu osvojila tretje mesto.Bravo, fantje! 
Read More
Na finalnem turnirju v košarki tudi naši dijaki

Na finalnem turnirju v košarki tudi naši dijaki

SUAŠ šport
Čez vikend je v Postojni potekal finalni turnir državnega prvenstva v košarki za fante do 18 let. V finalu sta...
Read More
3. mesto za naše košarkarice

3. mesto za naše košarkarice

SUAŠ šport
Včeraj je v Mariboru potekalo srednješolsko državno prvenstvo v košarki 3x3 za dijakinje.  Naše dijakinje so osvojile odlično 3. mesto!...
Read More
1 2 3 20
Skip to content