Družboslovni predmeti

Družboslovni predmeti

Družboslovni predmeti

SOCIOLOGIJA proučuje področja, ki sestavljajo naše vsakdanje življenje. Če živimo v ozkem krogu ljudi, nam zadostuje, kar vemo o njih. Če pa želimo biti del širše družbe, se moramo seznaniti z navadami, načini sporazumevanja in kulturo drugih, sicer se v vsaki novi situaciji počutimo neprijetno.

Pri PSIHOLOGIJI bomo pozornost usmerili na procese svojega zaznavanja, občutenja, čustvovanja, učenja, mišljenja… in tako spoznavali sebe, svojo osebnost in obnašanje. Postajali boste občutljivejši za dogajanje v okolju, v odnosih do drugih in tako morda uspešnejši pri razreševanju nesporazumov in tudi navezovanju poslovnih stikov.
ZGODOVINO in GEOGRAFIJO dobro poznate že iz osnovne šole. Pri nas poteka pouk v multimedijski učilnici, kjer opazujemo, poslušamo in spremljamo pojave na našem planetu, se pogovarjamo o kulturah, verovanjih in spletkah v različnih zgodovinskih obdobjih. UMETNOST pri dijakih prebudi, razvija in neguje željo po lepem. Pri glasbi pojemo, plešemo, igramo na glasbila, skratka sami muziciramo, poslušamo zahtevno glasbo in hodimo na koncerte. Pri likovni umetnosti se je treba naučiti gledati. Kdo bi si mislil, da večina ljudi gleda in nič ne vidi. Zato mi močno gledamo in opazujemo okoli šole, po Ljubljani, baročni, Plečnikovi …, po Sloveniji, po tujini. In potem smo navdušeni, kot pravi Cankar: “Biti navdušen, ni težko, le gledati je treba!”

V okviru vsebin UMETNOSTI dijaki gradijo svojo osebnost in samozavest. V praktičnih delavnicah pri različnih predmetih spoznavajo govorico telesa, opazujejo sebe in druge, skrbijo za svoj osebni videz, se celovito predstavijo. S pomočjo dihalnih in pevskih vaj izpopolnjujejo besedno izražanje in se preizkusijo v govorništvu. Odkrivajo svoje talente, pa tudi slabosti. Negujejo lepo obnašanje v šoli, doma in v drugih okoljih ter v različnih situacijah. Spoznavajo raznolikost sveta in zgodovino lepega obnašanja od Grkov do danes.

Skip to content